20036 Rauniopelastamisen peruskurssi

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
04.05.2021 - 07.05.2021
15.10.2020 - 04.04.2021

Kurssin tarkoitus

Rauniopelastamisen peruskurssin tarkoituksena on perehdyttää osallistujat rauniopelastamisen eri osa-alueisiin. Osallistujat perehtyvät myös rauniopelastamisen turvallisuusnäkökohtiin suojavälineiden ja työskentelymenetelmien osalta.

Perehdytettävät osa-alueet ja lyhyt kuvaus:

 • Etsintä (tekninen etsintä ja K9)

Etsinnässä perehdytään eri etsintätekniikkoihin sekä teknisiin laitteisiin. Lisäksi tutustutaan koiran käyttöön osana elävien uhrien etsintää raunioista.

 • Nostot ja siirrot

Nostoissa ja siirroissa perehdytään eri työvälineisiin ja tekniikkoihin siirrettäessä erilaisia painavia kappaleita.

 • Läpäisy

Läpäisyn osa-alueella perehdytään eri työvälineisiin ja taktiikkoihin läpäistäessä yleisimpiä rakennusmateriaaleja esim. betoni, teräs.

 • Tuenta

Tuennan osa-alueella perehdytään eri menetelmiin sekä perustuentojen tekemiseen tuettaessa eri rakenteita tai kappaleita.

 • Rauniopelastustoiminnan köysipelastus

Köysipelastuksen osa-alueella perehdytään rauniopelastuksessa käytettävään köysipelastusvälineistöön sekä toimintamalleihin pelastettaessa uhria ylhäältä sekä alhaalta.

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on luoda osallistujalle perusymmärrys rauniopelastustoiminnan eri osa-alueista sekä niiden roolista rauniopelastamisen kokonaisuudessa.

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää

 • rauniopelastamisen eri osa-alueiden tekniikat ja taktiikat.

Kurssin jälkeen osallistuja osaa

 • rauniopelastamisessa käytettävien työkalujen käytön
 • suojavälineiden oikean käytön
 • perusteet uhrien etsinnästä raunioista
 • nostaa ja siirtää erilaisia painavia kappaleita perusvälineillä
 • läpäistä ja leikata yleisimpiä rakennusmateriaaleja
 • tehdä perustuentoja
 • rauniopelastamisen köysipelastuksen perustoimintamallit.

Kohderyhmä

Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja teollisuuslaitosten operatiivinen henkilöstö.

Esitietovaatimukset

Pelastaja/palomiestutkinto tai vastaavat tiedot. Hyvä fyysinen kunto ja terveys.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja käytännön koulutus

Moodle-oppimateriaali

Kustannukset

Kurssin hinta 1630 euroa / osallistuja. Hinta sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja ohjelmaan merkityt ruokailut sekä kurssin päätöskahvit.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta Mari Kimingiltä (ks. lisätiedot).

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jari Korpela, jari.korpela[at]pelastusopisto.fi, p. 0295453480

Mari Kiminki, mari.kiminki[at]pelastusopisto.fi, p. 0295453488 (opintotoimisto)

Accessibility