20004 Rakenteellinen paloturvallisuus

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
07.09.2021 - 09.09.2021
15.10.2020 - 16.08.2021

"Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa valmiuksia soveltaa rakenteellisen paloturvallisuuden perusasioiden määräyksiä
erilaisissa kohteissa. Kurssi perehdyttää hyvin myös perusasioihin rakennusten paloturvallisuudessa.

Kohderyhmä:
Onnettomuuksien ehkäisytyötä ja valvontaa tekevät sekä rakentamisen ohjaukseen osallistuvat alueiden
pelastusviranomaiset. Kurssi soveltuu hyvin myös perustietopaketiksi rakennusten paloturvallisuudesta kuntien
rakennusvalvontaviranomaisille sekä rakennus- ja paloturvallisuussuunnittelijoille.

Esitietovaatimukset:
Kurssille ei ole varsinaista esitietovaatimusta.
Rakenteellisen paloturvallisuuden perustietojen tuntemisesta on hyötyä kurssilla.

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan noin 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja

 • tiedostaa ja ymmärtää rakennusten paloturvallisuuden säädöspohjan
 • pystyy soveltamaan rakennusten paloturvallisuusmääräysten perusasioita
 • osaa antaa neuvontaa ja opastusta rakennusten paloturvallisuusasioissa

Kurssin sisältö:

 • Rakennusten paloturvallisuussäädökset kokonaisuutena
 • Paloturvallisuusasioiden esittäminen lupa-asiakirjoissa
 • Paloturvallisuussäädösten käytännön soveltaminen esimerkkien kautta
 • Autosuojien ja kattilahuoneiden paloturvallisuus
 • Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus
 • Hoitolaitosten erityispiirteet paloturvallisuudessa
 • Maatilojen rakenteellinen paloturvallisuus
 • Oletettuun palon kehitykseen perustuvan palosuunnittelun perusteita lyhyesti
 • Määräysten soveltaminen korjausrakentamisessa
 • Erityiskysymyksiä ja tulkintoja.

Kurssin laajuus:
Kurssi vastaa laajuudeltaan noin 1op (24h kontaktiopetus ja 3h itsenäinen aineistoon tutustuminen)

Opetusmenetelmät:
Luennot sekä määräysten soveltamisen harjoituksia eri tyyppisissä kohteissa.
Kurssilla voidaan hyödyntää myös Moodle-ympäristöä.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 585,00€ / osallistuja (+alv).
Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja harjoitusten lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä aloitus- ja päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen.
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Jani Jämsä, jani.jamsa@pelastusopisto.fi tai 0295 453 460

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä."

Accessibility