30199 Peto/VSS -koiranohjaajien peruskurssi PETO1 (P)

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sisäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
01.06.2020 - 05.06.2020
- 28.02.2020

Sisältö:
Kurssin tavoitteena on kehittää Peto/VSS-koiranohjaajien osaamista pelastustoimen johtamiin tehtäviin omalla alueellaan. Kurssin painopisteenä on ohjaajan toiminta raunio- ja rakennusetsinnässä.

Kurssin teemoina ovat Peto/VSS-toiminnan perusteet, koirakolta vaadittava osaaminen ja soveltuvuus, tehtävätyypit, koirakko- ja ryhmätaktiikat, yhteistoiminta pelastustoimen kanssa, kohteen tiedustelu, turvallisuus ja riskienarviointi sekä soveltavat harjoitteet.

Kohderyhmä:
Pelastuskoiran ohjaajat, jotka ovat sitoutuneet kouluttautumaan pelastuslaitosten Peto/VSS-koiranohjaajiksi.

Kustannukset:
Kurssi sekä ohjelmassa mainitut ruokailut ja majoitus ovat maksuttomia. Pelastusopisto maksaa osallistujille matkakustannusten korvausta valtion matkustussäännön mukaisesti.

Hakeutuminen:
Kurssille hakeudutaan liitteenä olevalla hakulomakkeella. Hakija toimittaa hakemuksensa 28.2.2020 mennessä oman alueensa Peto-vastaavalle (yhteystietolista liitteenä)

Lisätiedot:
Pelastusopisto, vanhempi opettaja Petri Tikkanen, puh. 0295 453 486,
opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488

Accessibility