20623 Pelastushenkilöstön peruskurssi (Finavia)

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
01.06.2021 - 09.06.2021
15.10.2020 - 03.05.2021
28.09.2021 - 06.10.2021
15.10.2020 - 06.09.2021
26.10.2021 - 03.11.2021
15.10.2020 - 04.10.2021

"Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa kelpoisuuden itsenäiseen työskentelyyn lentoaseman pelastuspalvelussa.

Kohderyhmä:

Henkilöstö, joka koulutetaan lentoaseman pelastuspalvelun miehistö tehtäviin.

Pääsykriteerit:
Koulutukseen hakeutuvalla on oltava Finavian tai Ilmavoimien pelastustoiminta ohjeiden
mukainen lentoaseman antama koulutus loppuun suoritettuna ennen Pelastusopiston kurssin alkua.

Kurssin tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on antaa tarvittavat perustiedot pelastuspalvelun miehistötehtävissä toimiville.
Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa työskennellä turvallisesti. Hän osaa sammuttaa lentokonepalon
vaahtoajoneuvon sammutustykillä ja osaa tehdä tarvittavat letkuselvitykset. Opiskelija osaa käyttää
paine-ilmalaitetta hengityssuojaimena ja osaa laitteen käytönjälkeisen huollon.

Kurssin sisältö:
    • Sammutus- ja pelastustyön perusteet
• Suojavarusteet
• Sammutuskalusto
• Paineilmalaite
• Virve
• Palot- ja selvitysmallit
• Hälytysajo
• Sammutus- ja pelastusharjoitukset
• Käytännön koe

Kurssin kesto:
Koulutuksen kesto on seitsemän päivää. Koulutus jakautuu kahdelle peräkkäiselle viikolle (4+3 päivää/vko).
Välissä olevana viikonloppuna ei ole opetusta. Koulutukseen liittyy verkko-opiskelua ennen lähijakson alkamista.

Kustannukset:
Lähettävä yksikkö vastaa opiskelijan kuluista.

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat: Kurssinjohtaja Raimo Savola p. 029 5453450 raimo.savola@pelastusopisto.fi
Ilmoittautumiseen ja majoittumiseen liittyvät asiat Airi Turtiainen p. 029 545 3492 airi.turtiainen@pelastusopisto.fi
Finavian yhteyshenkilö: Veli-Matti Sääskilahti p. 020 708 2374 veli-matti.saaskilahti@finavia.fi
Ilmavoimien yhteyshenkilö: Risto Salopuro p. 029 9291346 risto.salopuro@mil.fi

Ilmoittautuminen:
Ilmoittauminen tapahtuu alla olevien linkkien kautta.

Huom. Muista ilmoittaa varusteiden kokotiedot ilmoittaumislomakkeella.

Kursseille valitaan 12 osallistujaa, jotka suorittavat verkkokurssiin ja osallistuvat lähiopetukseen Pelastusopistolla.
Hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä."

Accessibility