20008 Palontutkinnan peruskurssi

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
17.03.2021 - 18.03.2021
-
06.10.2021 - 07.10.2021
15.10.2020 - 20.09.2021

Kurssin tarkoitus
Kurssi antaa osallistujille perustiedot palontutkinnasta. Kurssin käytyään pystyy helpommin arvioimaan onnettomuusselosteelle vaadittavaa tulipalon syttymissyytä. Pystyy osallistumaan tason 2 palotutkintaan pelastuslaitoksen palontutkintaryhmän jäsenenä. Tekee palontutkintaa turvallisesti riskit huomioiden.

Kohderyhmä
Pelastuslaitosten henkilöt, jotka ovat tekemisissä palontutkinnan kanssa normaaleissa työtehtävissä ja erityisesti he, joiden tehtäviin kuuluu tulipalon syttymissyyn arviointi. Kurssi soveltuu myös palontutkintaan kouluttautuville henkilöille.

Esitietovaatimukset
Kurssille ei ole esitietovaatimuksia

Kurssin tavoitteet
Kurssin käytyään osallistuja
• tiedostaa palontutkinnan merkityksen onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä
• toimii palopaikalla turvallisesti
• antaa luotettavamman arvion tulipalon syttymissyystä

Kurssin sisältö
Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aihealueita:
• Palontutkinnan perusteet
• Työturvallisuus palontutkinnassa
• Pelastuslain vastuut, velvoitteet ja oikeudet palontutkinnassa
• Pelastusviranomaisen rooli palontutkijana
• Palontutkinnan eri tasot
• PRONTO-selosteet (rakennus- ja palontutkintaseloste)

Kurssin laajuus
Kurssin laajuudeksi on arvioitu 1 opintopiste. Piste sisältää kontaktiopetuksen, sekä kurssiin liittyvän ennakkotehtävän.
Opintopistettä voi myöhemmin hyödyntää palontutkinnan opintopolun suorituksissa.

Kustannukset
Kurssin hinta on 365,00 € / osallistuja (+alv).

Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja harjoitusten lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä aloitus- ja päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen.
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu kurssin hintaan.

Lisätiedot
Opetukseen liittyvistä asioista, sekä kurssin majoitusmahdollisuuksista Mikkelissä voi kysyä kurssinjohtajalta. Kurssin johtaja Jani Jämsä, jani.jamsa@pelastusopisto.fi tai 0295 453 460

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

Muuta huomioitavaa
Kurssilaiset (pelastuslaitosten henkilöstö) pukeutuvat omaan virka- tai asemapalveluasuun kurssin aikana.
Accessibility