20008 Palontutkinnan peruskurssi

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
17.03.2021 - 18.03.2021
15.10.2020 - 22.02.2021
07.09.2021 - 08.09.2021
15.10.2020 - 23.08.2021

"Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa osallistujille perustiedot palontutkinnasta. Kurssin käytyään pystyy helpommin arvioimaan onnettomuusselosteelle vaadittavaa tulipalon syttymissyytä. Pystyy osallistumaan tason 2 palotutkintaan pelastuslaitoksen palontutkintaryhmän jäsenenä. Tekee palontutkintaa turvallisesti riskit huomioiden.

Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten henkilöt, jotka ovat tekemisissä palontutkinnan kanssa normaaleissa työtehtävissä ja erityisesti he, joiden tehtäviin kuuluu tulipalon syttymissyyn arviointi. Kurssi soveltuu myös palontutkintaan kouluttautuville henkilöille.

Esitietovaatimukset:
Kurssille ei ole esitietovaatimuksia

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja
• tiedostaa palontutkinnan merkityksen onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä
• toimii palopaikalla turvallisesti
• antaa luotettavamman arvion tulipalon syttymissyystä

Kurssin sisältö:
Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aihealueita:
• Palontutkinnan perusteet
• Työturvallisuus palontutkinnassa
• Pelastuslain vastuut, velvoitteet ja oikeudet palontutkinnassa
• Pelastusviranomaisen rooli palontutkijana
• Palontutkinnan eri tasot
• PRONTO-selosteet (rakennus- ja palontutkintaseloste)

Kurssin laajuus:
Kurssin laajuudeksi on arvioitu 1 opintopiste. Piste sisältää kontaktiopetuksen, sekä kurssiin liittyvän ennakkotehtävän.
Opintopistettä voi myöhemmin hyödyntää palontutkinnan opintopolun suorituksissa.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 365€ / osallistuja (+alv).

Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja harjoitusten lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä aloitus- ja päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen.
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu kurssin hintaan.

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja opettaja Timo Loponen, timo.loponen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 466

Ilmoittautumiseen ja majoitukseen liittyvät asiat:
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

HUOMIOITAVAA:
Kurssilaiset (pelastuslaitosten henkilöstö) pukeutuvat omaan virka- tai asemapalveluasuun kurssin aikana.

"

Accessibility