20010 Palontutkinnan opintopolku taso 1

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
16.09.2021 - 16.09.2021
15.10.2020 - 23.08.2021

Kurssin tarkoitus:
Kurssin tarkoituksen on antaa perustiedot palontutkinnasta.

Kohderyhmä:
Palontutkijoiksi kouluttautuvat henkilöt. Opintopolku on tarkoitettu ensisijaisesti pelastuslaitosten henkilöstölle.

"Opinnot on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joiden työnkuvaan liittyy tulipalojen tutkiminen. Kurssilla annetaan tietoja, joita opiskelija soveltaa tekemäänsä työhön tulipalojen tutkintaan liittyen. Työnkuva voi olla palontutkintaa tai palonsyyntutkintaa tai jotain muuta. Ammatti, työnkuva tai viranomaisstatus määrittää sitten sen, millaista itse tutkinta on, mitä se sisältää, mitä siinä selvitetään ja mikä on tutkinnan tarkoitus. Kurssilla ei ole tarkoitus tehdä kaikista samanlaisia palontutkijoita: tarkoitus on antaa tietoja ja työkaluja, joita sitten sovelletaan työssä, työn vaatimalla tavalla": (Mari Lehtimäki: opintojen suunnittelija).

Osaamisvaatimukset:
Kurssille (opintojaksolle) ei ole erityisiä osaamisvaatimuksia.
Sinun on kuitenkin ennen opintojakson aloittamista hankittava itsellesi tuutori (työpaikkaohjaaja) omasta organisaatiostasi, joka ohjaa sinua opinnoissasi yhdessä Pelastusopiston nimeämän kurssinjohtajan kanssa. Tuutorin on ennen opintojesi aloittamista suoritettava perehtyminen ohjaajan tehtävään.
Ilmoittautuminen tuutorin tehtävään ja ohjeet tuutorin toiminnasta saat Pelastusopistolta.

Kurssin tavoitteet:
Opintopolun 1-tason suoritettuasi:

  • Sinulla on perustiedot palontutkinnasta
  • Sinä tiedät pelastuslaitoksen tavoitteet palontutkinnalle
  • Tunnet muiden viranomaisten lähtökohdat palon(syyn)tutkinnalle
  • Tiedät pelastuslain asettamat vastuut ja velvoitteet sekä -lain antamat oikeudet pelastuslaitoksen palontutkinnalle
  • Osaat antaa luotettavamman arvion palon syttymissyystä
  • Osaat kirjata palontutkinnan tulokset Pronto-järjestelmään

Kurssin sisältö:
Kurssi sisältää suurimmalta osin sähköistä opintomateriaalia, jonka avulla voit opiskella teoreettisia opintoja silloin kun se sinulle parhaiten sopii.
Kurssilla on myös erilaisia tehtäviä, joista osan teet itsenäisesti ja osan tuutorin ohjauksessa.
Kurssin aikana seuraat itse opintojesi etenemistä täyttämällä oppimispäiväkirjaa.
Opinnot sisältävät harjoituksia palontutkinnasta, jotka sinun on tehtävä työpaikalla. Tuutori ohjaa työpaikalla tapahtuvia harjoitteita.

Kurssin laajuus:
Kurssin laajuus on 5 op. Palontutkinnan opintoja voit käyttää myöhemmin hyväksi lukuna Pelastusopiston ammattiopinnoissa tai muussa palontutkinnan koulutuksessa.

Opetusmenetelmät:
Opiskelu sähköisen materiaalin avulla. Materiaali sisältää teoreettisia opintoja, erilaisia harjoituksia itsenäisesti tai tuutorin ohjauksessa ja opintojaksoihin liittyviä osakokeita (tenttejä).

Opiskelun aikana täydennät myös oppimispäiväkirjaa (portfoliota), josta voidaan seurata opintojen etenemistä.
Opintojen lopuksi on ns. lopputentti, jonka läpäistyäsi saat tason 1 todistuksen.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 664,00€ / osallistuja (+alv). Kurssimaksu laskutetaan ensimmäisen lähipäivän jälkeen.
Kurssin hintaan sisältyy kaikki opintopolulla olevat opintomateriaalit.
Saat lisäksi opintojesi tueksi tuutorin, joka ohjaa sinua ja opintojesi etenemistä työpaikalla.
Saat kurssinjohtajalta henkilökohtaista ohjausta aina, kun sitä opinnoissasi tarvitset.
Ohjaus tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostin tai puhelimen välityksellä.
Kurssin alussa järjestetään Skype-ohjaus, jossa sinut perehdytetään opintopolkuun ja opintojen suorittamiseen.
Opintojen aikana järjestetään myös säännöllisiä ohjaustapahtumia, joihin voit osallistua oman tarpeesi mukaisesti.
Kurssille kirjautumisen jälkeen sinulla on kaksi vuotta aikaa suorittaa tason 1 opintoja.

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssinjohtaja opettaja Timo Loponen, timo.loponen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 466

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Kurssille valitaan vuosittain enintään 15 osallistujaa. Mikäli osallistujia saman pelastustoimen alueelta on useita ja osallistujamäärä ylittyy,
niin päätöksen koulutukseen osallistujista tekee pelastuslaitos.

Muuta huomioitavaa:
Kun sinut on valittu opiskelemaan tason 1 opintoja, niin käyttäjätunnuksesi on voimassa 2 vuotta aloituspäivästä.
Mikäli opintosi syystä tai toisesta venyvät annetun määräajan yli, niin ota yhteyttä Pelastusopiston kurssinjohtajaan.

Accessibility