20009 Palontutkinnan johtaminen pelastuslaitoksissa

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
28.09.2021 - 29.09.2021
15.10.2020 - 07.09.2021

"

Kurssin tarkoitus:
Kurssin tarkoituksena on antaa oppijalle perustietoja ja -taitoja palontutkinnan johtamisesta pelastuslaitoksen toimintaympäristössä.
 
Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten riskienhallintapäälliköt, - palontutkinnan vastuuhenkilöt sekä vähintään tasolla 2 työskentelevät palontutkijat.
 
Esitietovaatimukset:
Varsinaista esitietovaatimusta ei ole. Suotavaa kuitenkin olisi, että hakija on jo kouluttautunut palontutkintaan
sekä tutkinut paloja itsenäisesti tai palontutkintaryhmän jäsenenä.
 
Valintaperusteet:
Kurssin osallistujamäärää ei ole rajoitettu.Kurssin tavoitteet: Kurssin käytyään osallistuja
• On sisäistänyt pelastuslain velvoitteet, vastuut ja oikeudet tehdä palontutkintaa pelastusviranomaisena.
• saa valmiuksia vastata pelastuslaitoksen turvallisesta ja tuloksellisesta palontutkinnasta.
• ymmärtää organisoida riittävät resurssit vaativaankin palontutkintaan.
• pystyy vastaamaan koko pelastuslaitoksen alueen henkilöstölle annettavasta riittävästä palontutkinnan koulutuksesta.
• pystyy hyödyntämään palontutkinnan tuloksia omassa pelastuslaitoksessa onnettomuuksien ehkäisyn erilaisia keinoja
käyttäen.
 
Kurssin sisältö:
Palontutkinnan johtamiseen liittyvä lainsäädäntö, palontutkinnan valtakunnalliset (alueelliset) tavoitteet, palontutkinnan
johtaminen ja organisointi, tilastollisten tietojen hyödyntäminen, palontutkinnan tulosten laajamittainen hyödyntäminen.
Kurssin laajuus:
Kurssin laajuudeksi on arvioitu 1 opintopiste. Piste sisältää kontaktiopetuksen, sekä kurssiin liittyvän ennakkotehtävän.
Opintopistettä voi myöhemmin hyödyntää palontutkinnan opintopolun suorituksissa.

Opetusmenetelmät:
Kurssiin sisältyy normaalien opetusmenetelmien lisäksi lyhyt ennakkotehtävä, joka liittyy hakijan omaan
toimintaan palontutkijana tai palontutkinnan johtajana.
Kustannukset:
Kurssin hinta on 357,00€ / osallistuja (+alv). Kurssin hintaan sisältyy ohjelmaan merkityt lounaat
(mikä tahansa vaihtoehto linjalta) sekä kahvit. Ensimmäisenä kurssipäivänä tarjotaan lisäksi ""tulokahvit"".
Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta
Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).
 
Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja opettaja Timo Loponen, timo.loponen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 466
 
Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492
 
Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.
 
Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

"

Accessibility