20007 Palontutkinnan jatkokurssi

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
01.06.2021 - 02.06.2021
15.10.2020 - 10.05.2021

"Kurssin tarkoitus:
Kurssin tarkoituksena on syventää tietoja ja taitoja palontutkinnasta.

Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten palontutkinnan vastuuhenkilöt sekä palontutkinnan tasolla 2 työskentelevät tai tutkintatasolle 2 kouluttautuvat palontutkijat. Poliisin palontutkintaa tekevä henkilöstö sekä vakuutusyhtiöiden palontutkijat.

Esitietovaatimukset:
Kurssille saapuvalle on eduksi, mikäli hänellä on jo perustiedot palontutkinnasta ja hän on osallistunut
1 tason palontutkintaan sammutusryhmän jäsenenä.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja:

  • osaa aloittaa itsenäisen ja turvallisen palontutkinnan kohteessa
  • pystyy täyttämään vaaditut Pronto-selosteet riittävällä tarkkuudella tutkinnan päätyttyä
  • ymmärtää palontutkinnassa saatujen tulosten hyödyntämismahdollisuudet turvallisuusviestinnässä,
    pelastusviranomaisen valvontatoiminnassa sekä yhteistyössä ja asiantuntijaohjauksessa muiden viranomaisten
    kanssaoppii samalla perusteita pelastuslaitoksen palontutkinnan johtamiseen

Kurssin sisältö:
Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aihealueita:
Pelastuslaitosten teematutkintojen tuloksia.
Ajankohtaisia asioita palontutkinnasta.
Vakuutusyhtiön ajankohtaiskatsaus.
Kumppanuusverkoston palontutkintatyöryhmän kuulumiset.
Case-harjoituksia pienryhmissä sekä harjoituksia harjoitusalueella.

Kurssin laajuus:
Kurssin laajuudeksi on arvioitu 1 opintopiste. Piste sisältää kontaktiopetuksen, sekä kurssiin liittyvän ennakkotehtävän.
Opintopistettä voi myöhemmin hyödyntää palontutkinnan opintopolun suorituksissa.

Opetusmenetelmät:
Kontaktiopetukseen sisältyvät aktivoivat luennot. Pienryhmissä työskentely. Kurssiin liittyvät palontutkinnan harjoitukset harjoitusalueella.
Kurssiin liittyvä ennakkotehtävä.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 655€ / osallistuja.

Kurssin hintaan sisältyy ohjelmaan merkityt lounaat (mikä tahansa vaihtoehto linjalta) sekä kahvit. Ensimmäisenä kurssipäivänä tarjotaan lisäksi ""tulokahvit"". Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen. Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu kurssin hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta
Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja opettaja Timo Loponen, timo.loponen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 466

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

HUOMIOITAVAA!
Kurssilaiset (pelastuslaitosten henkilöstö) pukeutuvat omaan virka- tai asemapalveluasuun kurssin aikana. Harjoitusten aikaisen turvallisuuden takaamiseksi kurssilaiset tutustuvat harjoitusalueen turvaohjeeseen (kurssikutsun liitteenä) sekä käyttävät tutkintaharjoituksissa omia suojavarusteitaan. Huomioikaa erityisesti oikean tyyppinen"

Accessibility