20065 Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen suunnittelu ja kunnossapito

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
30.11.2021 - 02.12.2021
15.10.2020 - 05.11.2021

"

Kurssin tarkoitus:
Kurssilla käydään läpi paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston suunnittelun perusteita,
pelastustoimintaan linkittyvät asiat ja kunnossapitoon liittyvät asiat.
Kurssi antaa valmiuksia arvioida suunnitelmien oikeellisuutta, täyttää toteutuspöytäkirjaa
paloilmoittimen osalta sekä huomioida kunnossapitoon ja pelastustoimintaan liittyviä asioita.

Kohderyhmä:
Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon osallistuvat
pelastusviranomaiset, paloturvallisuussuunnittelijat ja rakennusvalvontaviranomaiset.

Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan max. 30 osallistujaa.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja osaa

  • määritellä paloilmoittimiin ja sammutuslaitteistoihin liittyvät käsitteet
  • tunnistaa paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen käytön osana pelastustoimintaa
  • arvioida paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen suunnittelun perusteita
  • arvioida paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen kunnossapitoa ja huoltoa

Kurssin sisältö:

  • paloilmoittimen ja  sprinklerilaitteistojen rakenne
  • operatiivinen toiminta em. laitteistoilla
  • tutustuminen paloilmoittimeen ja sammutuslaitteistoon
  • paloilmoittimen ja sammutuslaitteistojen toiminnan havainnollistaminen ""tulipaloteatterilla""
  • paloilmoittimen ja sammutuslaitteistojen suunnittelun perusteet em. laitteistojen kunnossapito

Kurssin laajuus:
Kurssin laajuus noin 23 tuntia.
Kurssi vastaa laajuudeltaan noin 1op (23h kontaktiopetus ja 4h itsenäinen aineistoon tutustuminen)

Opetusmenetelmät:
Aktivoivat luennot, demonstraatiot, havainnollistavaa opetusta paloteknisillä laitteistoilla.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 694,00 € / osallistuja.
Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja muun opetuksen lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä aloitus- ja päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen.
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Ari Mustonen, ari.mustonen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 467

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Muuta tietoa:
Pelastuslaitosten henkilöstö pukeutuu omaan virka- tai asemapalveluasuun kurssin aikana."

Accessibility