20049 Maatilojen palotarkastus

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
23.02.2021 - 25.02.2021
15.10.2020 - 01.02.2021

"Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa valmiuksia tehdä valvontaa ja palotarkastuksia maatilakohteissa. Kurssi perehdyttää hyvin
myös kaikkiin perusasioihin maatilojen turvallisuudessa.

Kohderyhmä:
Maatilojen palotarkastuksia tekevät pelastusviranomaiset. Kurssi soveltuu hyvin perustietopaketiksi maatilojen
turvallisuusasioista myös ympäristöviranomaisille, maatilojen suunnittelijoille sekä maatilaneuvontaa tekeville eri tahoille.

Esitietovaatimukset:
Kurssille ei ole varsinaista esitietovaatimusta.

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan noin 20 osallistujaa ilmoittumisjärjestyksessä.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja

 • tiedostaa ja ymmärtää maatilojen turvallisuuteen vaikuttavat asiat
 • osaa tehdä maatilan palotarkastuksen
 • osaa antaa neuvontaa ja opastusta maatilojen turvallisuusasioissa

Kurssin sisältö:

 • Maatilojen palotarkastukseen liittyvät säädökset
 • Maatilan palotarkastukseen valmistautuminen ja tarkastettavat asiat
 • Pelastussuunnittelu maatiloilla
 • Maatilojen sähkö- ja paloturvallisuus
 • Maatalousrakennusten rakenteellinen paloturvallisuus ja suojaus paloteknisillä laitteilla
 • Maatilojen kemikaali- ja ympäristöturvallisuus
 • Lämpökeskusten ja viljankuivaamojen paloturvallisuus
 • Maatilan palotarkastussimulaattoriharjoitus
 • Maatilan palotarkastusharjoitus.

Kurssin laajuus:
Kurssi vastaa laajuudeltaan noin 1op (24h kontaktiopetus ja 3h itsenäinen aineistoon tutustuminen)

Opetusmenetelmät:
Luennot, maatilan palotarkastussimulaatioharjoitus, maatilan palotarkastusharjoitus.
Kurssilla voidaan hyödyntää myös Moodle-ympäristöä.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 590 € (+alv) / osallistuja.
Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja harjoitusten lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä aloitus- ja päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen.
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta
Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Jani Jämsä, jani.jamsa@pelastusopisto.fi tai 0295 453 460

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä."

Accessibility