20502 Lento P3 kertauskurssi (Finavia)

Pelastustoiminnan johtaminen
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
12.04.2021 - 16.04.2021
15.10.2020 - 22.03.2021
06.09.2021 - 10.09.2021
15.10.2020 - 23.08.2021
01.11.2021 - 05.11.2021
15.10.2020 - 18.10.2021
07.12.2021 - 10.12.2021
15.10.2020 - 22.11.2021

"Kurssin tarkoitus:
Kurssin suorittaminen antaa kelpoisuuden toimia LentoP3 tehtävissä.

Kohderyhmä:
Henkilöille, joiden kelpoisuus lentoaseman LentoP3 tehtäviin on päättymässä.

Pääsyvaatimukset
• Finavian VIRVE-verkkokoulutus
• LentoP3 perusteet- verkkokoulutus
• LentoP3 Johtaminen (Pelastusopiston järjestämä koulutus)
• Lisäksi hakijalla tulee olla voimassa oleva pelastuskelpoisuus ja vähintään tyydyttävä kuntoluokka
sekä Finavian tai Ilmavoimien pelastusohjeiston muiden kelpoisuusehtojen täyttäminen.

Kurssin tavoitteet:
Opiskelija
• ylläpitää ja vahvistaa osaamista lento-onnettomuuksien sekä mahdollisten muiden lentokenttäalueella
tapahtuvien onnettomuuksien johtamisessa.
• vahvistaa johtamista eri onnettomuustapauksissa sekä lentoaseman pelastuspalvelun johtajana.
• tietää tehtävät hätätilanteessa viranomaisten ja yhteistoimintatahojen kanssa.

Kurssin sisältö:
Viestiliikenneharjoitukset osana johtamisharjoituksia
Käskytysharjoitukset osana johtamisharjoituksia
Johtamisharjoituksia, jotka sisältävät esimerkiksi:
• tilannearvio - päätös
• organisointi
• eri onnettomuustyypit
• viranomaisyhteistyö
• tilannekuva
• tiedottaminen
• dokumentointi
Sovellettuja johtamisharjoituksia harjoitusalueella
Osaamisen kartoitus
Koulutuksen laajuus
Koulutuksen laajuus on 1,5 op.

Kustannukset:
Lähettävä yksikkö vastaa opiskelijan kuluista.

Lisätiedot:
Pelastusopiston yhteyshenkilö opetukseen liittyen Matti Honkanen p. 0295 453459 matti.honkanen@pelastusopisto.fi
tai Anna-Mari Kosunen p. 0295 453429 anna-mari.kosunen@pelastusopisto.fi

Ilmoittautumiseen ja majoittumiseen liittyvät asiat Airi Turtiainen p. 029 545 3492 airi.turtiainen@pelastusopisto.fi

Finavian yhteyshenkilö: Veli-Matti Sääskilahti p. 020 708 2374 veli-matti.saaskilahti@finavia.fi

Ilmavoimien yhteyshenkilö: Risto Salopuro p. 029 9291346 risto.salopuro@mil.fi

Ilmoittautuminen:
Ilmoittauminen tapahtuu alla olevien linkkien kautta.

Huom. Muista ilmoittaa varusteiden kokotiedot ilmoittaumislomakkeella.

Kursseille valitaan 12 osallistujaa, jotka täyttävät hakukriteerit. Hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä."

Accessibility