10225 Leiritoiminnan jatkokurssi

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
24.08.2021 - 29.08.2021
- 16.06.2021

Kurssin tarkoitus

Koulutuksen tarkoituksena on parantaa rauniopelastusmuodostelman (USAR) ja teknisen avun tiimin (TAST) toimintakykyä mahdollisissa kansallisissa ja kansainvälisissä operaatioissa sekä kehittää asiantuntijoiden leiriosaamista. Koulutuksessa syvennetään tuntemusta leiriin liittyvistä varusteista ja leirin ylläpidosta käytännön kautta. Kurssi antaa osallistujalle riittävän osaamisen tason toimia oman osa-alueensa asiantuntijana niin kotimaassa kuin ulkomailla tapahtuvissa onnettomuuksissa.

Kurssin tavoitteet

Leiritoiminnan jatkokurssin tavoitteena on kouluttaa henkilöstöä toiminaan leiriasiantuntijan tehtävissä sekä tuoda esille leirin merkitystä osana pelastustoimintaa. Lisäksi tavoitteena on perehtyä syvemmin leirikokonaisuuden suunnitteluun, leirilogistiikkaan, toimintojen pystyttämiseen sekä leirikäytäntöjen hallintaan.

Kurssin jälkeen osallistuja:

 • osaa kuvailla pelastusopiston varastologistiikan
 • osaa selittää leirihenkilöstön roolit osana leiritoimintaa
 • tunnistaa pakkaamisen, lastaussuunnitelmien ja kuormakirjojen merkityksen
 • kykenee laatimaan matkasuunnitelman ja johtamaan matkajärjestelyitä
 • osaa selittää perusteet leiripaikan valinnasta
 • osaa tehdä leirin perustamiseen ja purkamiseen liittyvät tehtävät
 • osaa kertoa leirin rakenteen ja ylläpidon toiminnot
 • osaa leirikaluston kenttähuoltotoimenpiteet
 • kykenee koordinoimaan leirin pystyttämisen ja purkamisen sekä pakkaamisen.

Kohderyhmä

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssin suorittaneet sekä Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman (USAR) tai teknisen avun tukitiimin (TAST) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi
 • BSAFE online security awareness training
 • United Nations Prevention of Sexual Harassment and Abuse (PSHA) by United Nations Personnel – Working Harmoniously -kurssi
 • Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) by United Nation Personnel -kurssi
 • Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssi ja/tai TAST erikoiskurssi katsotaan eduksi.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja käytännön koulutus

Moodle-oppimateriaalit

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätiedot

Ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi

tai koulutussuunnittelija Jari Korpela, p. 0295453480

Hakeminen

Hae mukaan osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/C2293714B0F5793D

Accessibility