20054 Kemikaalivalvonnan peruskurssi

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
19.05.2021 - 21.05.2021
15.10.2020 - 26.04.2021

"Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa valmiuksia tehdä kemikaalivalvontaa ja palotarkastuksia kemikaalikohteissa.
Kurssi perehdyttää hyvin myös kaikkiin perusasioihin kemikaaliturvallisuudessa ja -valvonnassa.

Kohderyhmä:
Onnettomuuksien ehkäisytyötä tekevät alueiden pelastusviranomaiset. Kurssi soveltuu hyvin myös perustietopaketiksi
kemikaaliturvallisuus- ja valvonta-asioista kuntien kemikaalivalvontaviranomaisille, ympäristöviranomaisille sekä
kemikaalikohteiden suunnittelijoille ja konsulteille.

Esitietovaatimukset:
Kurssille ei ole varsinaista esitietovaatimusta.

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan noin 20 osallistujaa ilmoittumisjärjestyksessä.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja

 • tiedostaa ja ymmärtää kemikaaliturvallisuuteen vaikuttavat asiat
 • tiedostaa ja ymmärtää vaarallisten kemikaalien ilmoitus- ja lupamenettelyt
 • osaa tehdä valvontaa ja palotarkastuksia kemikaalikohteissa
 • osaa antaa neuvontaa ja opastusta kemikaaliturvallisuusasioissa

Kurssin sisältö:

 • Vaarallisten kemikaalien säädöstilanne ja viranomaisroolit
 • Kemikaalien säilytyksen ja varastoinnin säädökset
 • Vaarallisten kemikaalien varastointi ja käsittely, ilmoitus- ja lupamenettelyt
 • Kemikaalipakkausten vaatimukset ja merkinnät
 • Vaarallisten kemikaalien käyttäytyminen, demoja
 • Räjähteet ja räjähdevalvonta
 • Kemikaali-ilmoitusten käsittely ja päätökset
 • ATEX-direktiivi, räjähdyssuojausasiakirja ja tilaluokitukset
 • Kemikaalien turvallisen varastoinnin vaatimukset
 • Kemikaalikohteiden valvonta
 • Kohdekäynti / tarkastusharjoitus kemikaalikohteessa.

Kurssin laajuus:
Kurssi vastaa laajuudeltaan noin 1op (24h kontaktiopetus ja 3h itsenäinen aineistoon tutustuminen)

Opetusmenetelmät:
Luennot, esimerkkikäsittelyt, kemikaalikohteen kohdekäynti/valvontaharjoitus.
Kurssilla voidaan hyödyntää myös Moodle-ympäristöä.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 695 € (+alv) / osallistuja.
Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja harjoitusten lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä aloitus- ja päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen.
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot)

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Jani Jämsä, jani.jamsa@pelastusopisto.fi tai 0295 453 460

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä."

Accessibility