20053 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
05.10.2021 - 07.10.2021
15.10.2020 - 19.09.2021

"Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa valmiuksia soveltaa rakenteellisen paloturvallisuuden perusasioiden määräyksiä erilaisissa kohteissa.
Kurssi perehdyttää hyvin myös perusasioihin rakennusten paloturvallisuudessa.

Kohderyhmä:
Onnettomuuksien ehkäisytyötä ja valvontaa tekevät sekä rakentamisen ohjaukseen osallistuvat alueiden pelastusviranomaiset.
Kurssi soveltuu hyvin myös perustietopaketiksi ilmanvaihdon paloturvallisuusasioista kuntien rakennusvalvontaviranomaisille
sekä rakennus- ja LVI-suunnittelijoille.

Esitietovaatimukset:
Kurssille ei ole varsinaista esitietovaatimusta.
Rakenteellisen paloturvallisuuden ja ilmanvaihtoasioiden perustietojen tuntemisesta on hyötyä kurssilla.

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan noin 20 osallistujaa ilmoittumisjärjestyksessä.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja

 • tiedostaa ja ymmärtää ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuuden määräykset ja ohjeet
 • pystyy soveltamaan määräysten ja ohjeiden perusasioita ilmanvaihtojärjestelmissä
 • osaa antaa neuvontaa ja opastusta ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusasioissa

Kurssin sisältö:

 • Paloturvallisuusasiat pääsuunnittelussa (1.päivä)
 • Ilmanvaihdon paloturvallisuusasiat IV-suunnitelmissa (1.päivä)
 • Ilmanvaihtojärjestelmien perusteet (1.päivä)
 • Ilmanvaihtolaitteiden paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
 • IV-suunnitelmien tarkastaminen paloturvallisuuden osalta
 • Määräysten ja ohjeiden soveltaminen, esimerkkejä ja tyyppiratkaisuja
 • Ilmanvaihdon paloturvallisuus käytännössä, kohdekierros
 • Ilmanvaihdon paloeristysratkaisut
 • Ilmanvaihdon palorajoittimet ja paineistus, liittyminen muuhun palotekniikkaan
 • Ilmanvaihtolaitteistojen huolto ja puhdistus.

Kurssin laajuus:
Kurssin kesto on 2-päiväisenä 15h ja 3 päiväisenä 21 h
3pv vastaa laajuudeltaan noin 1op (21h kontaktiopetus ja 6h itsenäinen aineistoon tutustuminen)

Opetusmenetelmät:
Luennot, ilmanvaihdon paloturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden soveltamisen harjoituksia, kohdekierroksen
avulla perehtyminen ilmanvaihdon paloturvallisuusjärjestelyihin, demo savunpoistolaitteistolla.
Kurssilla voidaan hyödyntää myös Moodle-ympäristöä.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 210,00 € / kurssipäivä / osallistuja (+alv).
Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja harjoitusten lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä aloitus- ja päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen.
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta
Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Jani Jämsä, jani.jamsa@pelastusopisto.fi tai 0295 453 460

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille voi osallistua joko 3 päivää tai vain 2 viimeistä päivää.
Kurssin ensimmäinen päivä on tarkoitettu perustietopäiväksi ilmanvaihtoasioista heille, joilla on vain vähän kokemusta ilmanvaihtolaitteistoista (ks. jäljempänä sisällöstä 1.päivän aiheet).

Ilmoita hakulomakkeella lisätietoja-kohdassa, mihin päiviin osallistut.

Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä."

Accessibility