20021 Hallipalot -kurssi

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
05.05.2021 - 06.05.2021
15.10.2020 - 12.04.2021
20.09.2021 - 21.09.2021
15.10.2020 - 23.08.2021

Kurssin tarkoitus
Kurssi antaa valmiudet teollisuushallien ja muiden vastaavien varastojen sammutustekniikkaan.
Kurssilla perehdytään teollisuushallien rakenteelliseen paloturvallisuuteen, sekä teknisiin ratkaisuihin joilla on merkitystä sammutus- ja pelastustyön kannalta. Lisäksi perehdytään järeiden vesisuihkujen ja - tykkien turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Kohderyhmä
Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien, teollisuuslaitosten operatiivinen henkilöstö

Esitietovaatimukset
Pelastaja-/palomiestutkinto tai vastaavat tiedot. Savusukelluskelpoisuus ei kaikilla osanottajilla ole välttämätöntä, mutta oltava tiedot ja taidot huoneistopalon sammutustekniikasta sekä kyettävä käyttämään paineilmalaitetta.

Kurssin tavoitteet
Kurssin käytyään osallistuja

Ymmärtää:

 • rakenteellisen paloturvallisuuden merkityksen teollisuushalleissa sammutustekniikan kannalta
 • paloteknisten laitteiden antaman edun sammutustilanteeseen
 • savukaasujen käyttäytymisen ja niiden hallinnan suurissa tiloissa
 • työturvallisuuden merkityksen järeitä työsuihkuja käytettäessä

Osaa:

 • käyttää järeitä sammutussuihkuja tehokkaasti ja turvallisesti
 • osaa lukea palokaasuja palon eri vaiheissa ja sammutuksen vaikutuksen palokaasuihin
 • käyttää alipaine ja ylipaine savutuuletusmenetelmiä eri tiloissa sekä ylipaineistamisen puhtaisiin tiloihin

Kurssin sisältö
Kurssi muodostuu harjoituksista, teorialuennoista sekä niihin liittyvistä käytännön demonstraatioista.
Teoria

 • Rakenteellinen paloturvallisuus ja palotekniset laitteet
 • Savutuuletus ja savujen hallinta teollisuuskohteessa
 • Sammutustekniikka suurten tilojen sammutuksessa

Harjoitukset

 • Ylipaine ja alipaine savutuuletus ei tiloissa
 • Järeänsuihkun ja vesitykin käyttö
 • Sammutusharjoituksia teollisuushallissa

Kurssin laajuus

16 h

Opetusmenetelmät
Aktivoivat luennot sekä demonstraatiot ja harjoitukset harjoitusalueella.

Hinta:
585 euroa/henkilö (alviton koulutuspalvelu) sisältäen opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan toisena kurssipäivänä.  Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1047/2018, 4§).

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Huom! Kurssit toteutetaan uudessa monipalosimulaattorissa.

Lisätietotoja kurssista antavat:
Opettaja Pekka Heiskanen, puh. 0295 453 439
Opintosihteeri, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Accessibility