30504 Varautumisen peruskurssi

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
22.01.2020 - 23.01.2020
01.11.2019 - 18.12.2019
19.05.2020 - 20.05.2020
01.11.2019 - 17.04.2020
12.08.2020 - 13.08.2020
01.11.2019 - 15.06.2020

Kohderyhmä:
Kuntien, kuntayhtymien ja pelastustoimen sekä valtion paikallis- ja aluehallinnon viranhaltijat, luottamushenkilöt ja järjestöjen edustajat. Keskeisistä julkisista palveluista vastaavat viranhaltijat.

Osallistujien vähimmäismäärä kurssille on 12 henkilöä ja maksimi 30 henkilöä. Pelastusopisto valitsee kurssille osallistujat.

Asiasisältö:
Kurssi sisältää perusteita kokonaisturvallisuudesta, yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, uhkamalleista, varautumista ohjaavasta lainsäädännöstä, valmiussuunnittelusta, väestönsuojelusta, kriisiviestinnästä, sekä varautumisesta häiriötilanteiden hallintaan ja poikkeusolojen erityispiirteisiin.
Kurssi sisältää luentoja, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia.

Peruskurssia täydentävät seuraavat Pelastusopiston järjestämät koulutukset:
- Yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (2 pv)
- Kunnan kriisijohtamiskoulutus ( 1 pv)

Kustannukset:
Kurssi, kurssimateriaali sekä majoitus ja ohjelman mukaiset ruokailut ovat maksuttomia Pelastusopistolla Kuopiossa järjestettävällä kurssilla. Lähettävät tahot vastaavat osallistujien muista kustannuksista (matkat, päivärahat ym.)
Muualla kuin Pelastusopistolla järjestettävällä kurssilla kurssi ja kurssimateriaali ovat maksuttomia, mutta lähettävät tahot vastaavat osallistujiensa muista kustannuksista (matkat, majoitus, päivärahat ym.)

Lisätietoja:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.

Accessibility