30044 Valmiusharjoitus

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
21.04.2020 - 22.04.2020
-
07.09.2020 - 11.09.2020
-
11.11.2020 - 12.11.2020
-
18.11.2020 - 19.11.2020
-

Kohderyhmä:
Aluehallintovirasto, muut aluehallinnon viranomaiset sekä kuntien, kuntayhtymien/vast. johto- ja erityishenkilöstö sekä paikallishallinnon viranomaiset, jotka kunkin harjoituksen suunnittelun yhteydessä määritellään erikseen. Aluehallintovirastot johtavat harjoituksen ja kutsuvat alueen toimijat ensimmäiseen suunnittelukokoukseen.

Asiasisältö:
Paikallistason ja aluehallinnon viranomaisten välisen yhteistoiminnan harjoittelu normaaliolojen häiriötilanteissa ja/tai poikkeusoloissa sekä valmiussuunnitelmien testaus ja kehittäminen. Harjoitusten teemat ja toteutustapa päätetään vuosittain.

Kustannukset:
Kurssi on maksuton.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.

Accessibility