10240 Unionin pelastuspalvelumekanismin koulutusohjelman Technical Expert (TEC) -kurssi

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
20.02.2021 - 26.02.2021
22.06.2020 - 02.08.2020

Pelastusopisto hakee ehdokkaita EU:n pelastuspalvelumekanismin koulutusohjelmanTechnical Experts (TEC) -kurssille.

Kurssin tavoitteena on mm. tutustuttaa osallistujat EU:n pelastuspalvelumekanismiin. Se on erityisesti teknisille asiantuntijoille suunnattu johdantokurssi, jossa perehdytään kansainvälisissä operaatioissa toimimiseen ja teknisten asiantuntijoiden rooliin operaatioiden eri vaiheissa.

TEC-kurssin kohderyhmänä ovat esimerkiksi ennaltaehkäisyn ja varautumisen asiantuntijat, merien saastumis- ja vesihuoltoasiantuntijat, ympäristöasiantuntijat (esim. maanvyörymät, jätehuolto, patojen vakaus ym.), geologisten vaarojen tai logistiikan asiantuntijat, hoitohenkilökunta, rakenneasiantuntijat ja ICT-asiantuntijat. Hakijat voivat työskennellä joko valtiollisten toimijoiden, kuntien, yksityisten yritysten, tieteellisten yhteisöjen tai kansalaisjärjestöjen palveluksessa.

Kehotamme hakijoita huomioimaan, että Covid-19 -pandemian johdosta kurssien ajankohdat saattavat siirtyä suunnitellusta. Seuraamme tilannetta. Mahdollisesta siirtymisestä informoidaan valittua mahdollisimman pian käytettävyyden varmistamiseksi. Kurssille valitaan myös varaehdokas. Mikäli varsinainen valittu on estynyt osallistumaan, tarjotaan paikkaa varaehdokkaalle.

EU:n pelastuspalvelumekanismin koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa siihen osallistuvien maiden yhteistoimintaa katastrofien ja suuronnettomuuksien ehkäisemisessä, niihin varautumisessa ja vastaamisessa - kurssit on myös suunnattu näiden tehtävien parissa työskenteleville ammattilaisille. EU:n pelastuspalvelumekanismin kurssit täydentävät kansallisesti tarjottavaa koulutusta.

Tutustu TEC-kurssin sisältöön ja kohderyhmään myös EUCPM-koulutusohjelman kurssioppaassa: http://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/Training%20brochure.pdf .

Kurssikielenä on englanti. Osallistujien tulee myös suorittaa sähköinen itseopiskeluosio ennen kurssia.

Pelastusopisto nimeää osallistujat / ehdokkaat kurssille. Valinnoissa painotetaan hakijan motivaatiota ja perustelua hakeutua kursseille, koulutustaustaa, käytettävyyttä operaatioihin sekä kursseilta saadun osaamisen hyödyntämistä myös kansallisella tasolla. Lähtökohtaisesti Pelastusopiston kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssilta saatu osaamistaso on vaatimuksena EU:n pelastuspalvelumekanismin kursseille, mutta perustelluista syistä (esimerkiksi työtehtävä) TEC-kurssille voi hakeutua myös ilman kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssin suorittamista.

Kurssin järjestäjä järjestää ja maksaa lennot lähimmältä kansainväliseltä lentokentältä kurssipaikalle sekä majoituksen ja ylläpidon kurssin aikana. Kursseille valitut raportoivat osallistumisestaan Pelastusopistolle. Raportointi Pelastusopistolle on edellytys kurssimerkinnän saamiselle.

Hae kurssille viimeistään 2.8.2020 osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/63CDEB5427227105

Lisätiedot: cp[at]pelastusopisto.fi

Accessibility