10239 Unionin pelastuspalvelumekanismin koulutusohjelman CMI- ja TEC MI -kurssit

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
01.10.2020 - 28.02.2021
14.05.2020 - 14.06.2020

Pelastusopisto hakee ehdokkaita EU:n pelastuspalvelumekanismin koulutusohjelman Union Civil Protection Mechanism Introduction (CMI) ja Technical Experts for Maritime Incidents (TEC MI) -kursseille.

Ehdokkaita haetaan nyt kursseille, jotka järjestetään helmikuun 2021 loppuun mennessä ja joille Suomella on maapaikka. Seuraava haku järjestetään loppuvuodesta 2020.

Kehotamme hakijoita huomioimaan, että Covid-19 -pandemian johdosta kurssien ajankohdat saattavat siirtyä suunnitellusta. Seuraamme tilannetta. Mahdollisesta siirtymisestä informoidaan valittuja mahdollisimman pian käytettävyyden varmistamiseksi. Jokaiselle kurssille valitaan myös varaehdokas. Mikäli varsinainen valittu on estynyt osallistumaan, tarjotaan paikkaa varaehdokkaalle.

EU:n pelastuspalvelumekanismin koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa siihen osallistuvien maiden yhteistoimintaa katastrofien ja suuronnettomuuksien ehkäisemisessä, niihin varautumisessa ja vastaamisessa - kurssit on myös suunnattu näiden tehtävien parissa työskenteleville ammattilaisille. EU:n pelastuspalvelumekanismin kurssit täydentävät kansallisesti tarjottavaa koulutusta.

Alla lyhyet kuvaukset kursseista - tutustu kurssien sisältöihin ja kurssien kohderyhmiin myös EUCPM-koulutusohjelman kurssioppaassa: http://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/Training%20brochure.pdf .

Kurssikielenä on englanti. Osallistujien tulee myös suorittaa sähköinen itseopiskeluosio ennen kurssia.

Pelastusopisto nimeää osallistujat / ehdokkaat kursseille. Valinnoissa painotetaan hakijan motivaatiota ja perustelua hakeutua kursseille, koulutustaustaa, käytettävyyttä operaatioihin sekä kursseilta saadun osaamisen hyödyntämistä myös kansallisella tasolla. Lähtökohtaisesti Pelastusopiston kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssilta saatu osaamistaso on vaatimuksena EU:n pelastuspalvelumekanismin kursseille, mutta perustelluista syistä (esimerkiksi työtehtävä) CMI/TEC/TEC MI -kursseille voi hakeutua myös ilman kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssin suorittamista.

Kurssin järjestäjä järjestää ja maksaa lennot lähimmältä kansainväliseltä lentokentältä kurssipaikalle sekä majoituksen ja ylläpidon kurssin aikana. Kursseille valitut raportoivat osallistumisestaan Pelastusopistolle. Raportointi Pelastusopistolle on edellytys kurssimerkinnän saamiselle.

Union Civil Protection Mechanism Introduction (CMI)

CMI-kurssi on johdantokurssi Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismista ja samalla EU-koulutuspolun aloittava kurssi kansainvälisille Civil Protection -asiantuntijoille. Suosittelemme koulutusta myös Suomen USAR (Urban Search and Rescue) -muodostelman sekä TAST (Technical Assistance and Support Team) -tiimin asiantuntijoille, jotka tähtäävät muodostelman tai tiimin johdon tehtäviin tai EU-asiantuntijoiksi tulevaisuudessa.

Ehdokkaita haetaan kolmelle kurssille, joiden alkamispäivät ovat 4.10.2020, 29.11.2020 ja 7.2.2021.

Näille kursseille Suomella on varattu maapaikka.

Hae mukaan viimeistään 14.6 osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/8FAE45F31D165217

Technical Experts Course for Maritime Incidents (TEC MI)

Tämä kurssi antaa valmiudet EU:n pelastuspalvelumekanismin kansainvälisiin operaatioihin. Kurssilla asiantuntijat tutustuvat katastrofien hallinnan periaatteisiin ja oikeudelliseen viitekehykseen.

TEC MI-kurssi on suunnattu erityisesti merenkulkuun liittyvien tehtävien asiantuntijoille (eng. Maritime experts, Maritime administration officers, MRCC officers, SAR officers, Environmental, Civil protection officers). Hakijat voivat työskennellä joko valtiollisten toimijoiden, kuntien, yksityisten yritysten, tieteellisten yhteisöjen tai kansalaisjärjestöjen palveluksessa.

TEC MI-kurssille ei ole maapaikkoja, järjestäjä valitsee osallistujat ehdotusten perusteella. TEC MI-kurssi järjestetään 23.1.2021.

Hae mukaan TEC MI -kurssille viimeistään 14.6. osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/794BD3D9F531FCC5

Lisätiedot:

Ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi

tai koulutussuunnittelija Laura Hokkanen, p. 0295 453 536

Accessibility