20043 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
28.08.2020 - 06.11.2020
05.05.2020 - 04.08.2020

Kohderyhmä:
Kurssille voidaan hyväksyä sopimuspalokuntakoulutusjärjestelmän mukaisen yksikön- /ryhmänjohtajakurssin suorittanut henkilö.

Esitietovaatimus:
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna yksikönjohtajakurssi.
Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Asiasisältö:
Lähtötasotentti ja lopputentti.
Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:
pelastushallinto
kouluttaminen
pelastustoiminnan johtaminen
pelastusneuvonta ja tiedottaminen
johtamistaito
palonehkäisy
sammutus- ja pelastustekniikka

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan 13 opiskelijaa. Hakemukset lähetetään Pelastusopistolle.

Lisätietoja kurssista:
Kurssi toteutetaan kolmena jaksona yhteistyössä Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry:n ja Pelastusopiston kanssa. Ensimmäinen jakso (28.-30.8.2020)  ja toinen jakso (19.-20.9.2020) pidetään Kouvolassa. Kolmas jakso 2.-6.11.2020 pidetään Kuopiossa.
Tutkintoon johtava opiskelu antaa sopimuspalokunnan päälliköltä vaadittavan pätevyyden.
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kustannukset:
1370 €/henkilö (alviton koulutuspalvelu). Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus (majoitus vain Kuopion jaksolla) sekä lounas kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri, puh. 0295 45 3492
Vanhempi opettaja Matti Hurula, puh. 0295 45 3541

Accessibility