20102 Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan rekisteri

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2020

Pelastusopisto on sopinut Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) kanssa siirtymävaiheen järjestelyistä vuosille 2019 – 2022.  Pelastusopiston opetussuunnitelmaan tulevien osaamiskokonaisuuksien osalta edetään siirtymävaiheessa osittain rinnakkain. Sopimushenkilöstön koulutukseen sovelletaan Pelastusopiston hyväksymää (PeO Dno/2013/954) SPEKn opetussuunnitelmaa kurssikohtaisesti siihen saakka, kunnes Pelastusopiston tuottamien kurssien aineisto ja siihen liittyvä kurssikohtainen koulutus ovat valmiit. SPEKn kouluttamilla kurssinjohtajilla on oikeus toimia vastaavina kouluttajina, kun he ovat ilmoittautuneet Pelastusopiston vastaavan kouluttajan rekisteriin. Kurssinjohtajan tulee suorittaa vastaavan kouluttajan koulutus vuoden 2020 loppuun mennessä. (lähde: Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä ja opetussuunnitelma, PeODno-2019-22)

Pelastusopiston sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan rekisteriin merkitään automaattisesti henkilö, joka on suorittanut Pelastusopiston järjestämän vastaavan kouluttajan koulutuksen. SPEKn kouluttamilla kurssinjohtajilla, joilla kurssinjohtajan pätevyys on ollut voimassa 2018 joulukuussa, on mahdollisuus ilmoittautua Pelastusopiston sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan rekisteriin.

Rekisteriin ilmoittaudutaan alla olevalla Ilmoittaudu tästä -painikkeen kautta. Lomake on sama, jota käytetään täydennyskoulutuksiin ilmoittauduttaessa, joten huomioithan alla olevat täyttöohjeet.

Ohjeet lomakkeen täyttöön

Täytä ensin henkilötiedot. Kirjoita lisäselvityksiä kohtaan:

  • mille kursseille sinulla on voimassa oleva kurssinjohtajan pätevyys
  • milloin pätevyys on viimeksi uusittu.

Muita koulutustietoja ei tarvitse ilmoittaa.

Accessibility