20101 Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutus

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
18.02.2020 - 20.02.2020
22.11.2019 - 27.01.2020
01.09.2020 - 03.09.2020
22.11.2019 - 11.08.2020
08.12.2020 - 10.12.2020
22.11.2019 - 15.11.2020

Vastaavan kouluttajan koulutuksen opetussuunnitelmaa vuodelle 2020 päivitetään parhaillaan.
Opetussuunnitelmassa määritellyt valintaperusteet ja pääsykriteerit julkaistaan vuoden vaihteessa 2019 - 2020.

Kohderyhmä:
Pelastustoimen sopimushenkilöstön vastaavaksi kouluttajaksi hakeutuvat,
valintaperusteissa määritellyt henkilöt.

Pääsykriteerit ja valintaperusteet vastaavan kouluttajan koulutukseen:
Julkaistaan vuoden vaihteessa 2019 - 2020.

Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa lisenssin toimia sopimushenkilöstön vastaavana kouluttajana.
Kurssin tarkoitus on erityisesti parantaa vastaavan
kouluttajan pedagogisia valmiuksia.

Kurssin tavoitteet:
 Vastaavan kouluttajakoulutuksen suorittanut osaa

 1. Muistamisen taso
  - kertoa oppimistapahtuman suunnittelun ja toteutuksen vaiheet
 2. Ymmärtämisen taso
  - selittää ja perustella sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmäkokonaisuuden
  sekä vaikutuksen  pelastustoimintaan
  - selittää, mitä tarkoittaa pedagogiikka ja didaktiikka painottuen konstruktivistis-
  realistiseen oppimisnäkemykseen
  - selittää oppiminen muutoksena tiedoissa, taidoissa ja asenteissa
  - perustella oppimistapahtuman suunnittelun merkityksen oppimiselle
  - perustella kohderyhmäanalyysin ja tavoitteenasettelun merkityksen oppimiselle
  - perustella oppimiskeskustelun vaikutuksen oppimiseen
 3. Soveltamisen taso
  - toteuttaa kurssilla opittua koulutusmallia
  - tehdä kohderyhmäanalyysin ja asettaa osaamisperustaisen oppimistavoitteen
  koulutettavaan aiheeseen
  - valita aiheeseen sopivan opetusmenetelmän
  - toteuttaa oppimistapahtuman
  - ohjata oppimiskeskustelun vakiotoimintamallin mukaisesti
  - hyödyntää koulutusmateriaalia Moodlessa vastaavan kouluttajan roolissa
  - ohjata ja motivoida kurssilaiset käyttämään Moodlea
  - toteuttaa valitsemansa kurssin asetettujen tavoitteiden mukaisesti
 4. Analysoimisen taso
  - analysoida toteuttamiaan oppimistapahtumia kustannusvaikuttavuuden ja
  oppimistavoitteiden näkökulmasta
  - käytetty aika
  - valitut oppimisympäristöt, menetelmät ja materiaalit
  - oppimistulokset

Kursseille voidaan valita enintään 20 osallistujaa, jotka osallistuvat Pelastusopistolla
järjestettäviin kolmeen kontaktipäivään. Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin
koulutukseen voidaan ottaa (20), Pelastusopisto valitsee kelpoisista hakijoista
opiskelijat, huomioiden lähettävän tahon mahdollisen puoltojärjestyksen. Kurssin minimi
osallistujamäärä on 10 opiskelijaa.

Kurssin sisältö:

 • sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä
 • kouluttajakoulutuksen tavoitteet ja rakenne
 • opiskelutaito
 • tietotekniikka ja monimuoto-opiskelu
 • tuntisuunnitelma
 • vuorovaikutus oppimistilanteissa
 • asiatyylinen teksti
 • esiintyminen
 • sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutuksen perusteet, sopimushenkilöstön
  koulutuksen suunnittelu ja toteutus pelastusryhmän tasolla, sopimushenkilöstön
  koulutusjärjestelmän tunteminen, muodolliset ja sovelletut harjoitukset

Kurssin laajuus:
1 (op), joka vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opetusmenetelmät
Lähiopetus

Kurssin aika ja paikka:
18.- 20.2.2020. Pelastusopisto, Hulkontie 83, Kuopio
1. - 3.9.2020. Pelastusopisto, Hulkontie 83, Kuopio
8. - 10.12.2020. Pelastusopisto, Hulkontie 83, Kuopio

Kustannukset

Kurssien hinta on 336 €/osallistuja.
Hinta vahvistetaan, kun sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista on vahvistettu (31.12.2019 mennessä).

Pelastusopistolla järjestettävien
kurssien kurssimaksu sisältää kontaktiopetuksen, majoituksen
opiston kurssihotellissa, aamupalan, lounaan ja päivällisen
lähiopetuspäivinä Pelastusopistolla. Alueellisten kurssien osalta
hinta on sama, mutta maksu ei sisällä lähiopetuspäivien majoitusta.
Hinta on alviton (koulutuspalvelu).

Haku päättyy:
27.1.2020 (ensimmäinen kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 4.2.2020 mennessä.

11.8.2020  (toinen kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 21.8.2020 mennessä.

15.11.2020  (kolmas kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 25.11.2020 mennessä.

Lisätietoja

Opetukseen liittyvät asiat:
suunnittelija Kirmo Savolainen
kirmo.savolainen@pelastusopisto.fi
tai puh. 0295 453 471

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat:
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi
tai
Opintosihteeri Sonja Lyytinen
sonja.lyytinen@pelastusopisto.fi
tai puh. 0295 453 468

Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Accessibility