20039 Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
27.01.2020 - 07.02.2020
21.10.2019 - 18.12.2019
09.03.2020 - 20.03.2020
21.10.2019 - 18.12.2019

Kohderyhmä:
Ensisijaisesti oman toimensa ohella teollisuuden ja liikelaitosten palosuojelutehtävissä toimivat.

Esitietovaatimus:
Kurssilla annettavan opetuksen omaksuminen on helpompaa, jos henkilö on saanut koulutusta sopimuspalokunnan sammutus- ja pelastustyöhön osallistuvalta henkilöltä edellytettäviltä kursseilta.

Asiasisältö:
Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia aiheita: julkis- ja henkilöstöhallinto,johtamistaito, riskienhallinta, onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, pelastustoiminnan johtaminen. Lisäksi kurssin molemmilla jaksoilla pidetään kurssikoe.

Valintaperusteet:
Opiskelijoiksi valitaan ensisijaisesti oman toimensa ohella teollisuuslaitoksen turvallisuusorganisaatioon kuuluvia henkilöitä. Opiskelijavalinnat kurssille tapahtuvat Pelastusopiston tekemän tarveharkinnan perusteella ottamalla huomioon hakijan asema yrityksen turvallisuusorganisaatiossa sekä mahdolliset työnantajan, pelastusviranomaisen ja vakuutusyhtiön antamat suositukset.
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa.

Lisätietoja kurssista:
Kurssi pidetään kahdessa kahden viikon jaksossa: 1.jakso 27.1.-7.2.2020 ja 2.jakso 9.-20.3.2020.
Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat Pelastuslain 379/2011, 57§:n ja Valtioneuvoston pelastusasetuksen 407/2011, 7§:n tarkoittaman kelpoisuuden.

Kustannukset:
Hinta on 3020 €/hlö (alviton koulutuspalvelu). Kurssimaksu sisältää opetuksen, opetuksessa jaettavan luentomateriaali, majoituksen sekä lounaan kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri puh. 0295 45 3492
Yliopettaja Matti Hurula puh. 0295 45 3541

Accessibility