20051 Savunpoiston suunnittelu ja toteutus

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
03.11.2020 - 04.11.2020
21.10.2019 - 09.10.2020

Kurssin tarkoitus:
Kurssilla perehdytään savunpoiston perusasioihin. Kurssi antaa valmiuksia suunnitella ja arvioida erilaisten kohteiden savunpoistoratkaisuja ja -suunnitelmia.

Kohderyhmä:
Onnettomuuksien ehkäisytyötä ja valvontaa tekevät sekä rakentamisen ohjaukseen osallistuvat alueiden pelastusviranomaiset. Kurssi soveltuu hyvin myös kuntien rakennusvalvontaviranomaisille, sekä rakennus- ja paloturvallisuussuunnittelijoille.

Esitietovaatimukset:
Kurssille ei ole varsinaista esitietovaatimusta.
Rakenteellisen paloturvallisuuden perustietojen tuntemisesta on hyötyä kurssilla.

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan noin 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja

  • tiedostaa ja ymmärtää savunpoistoon liittyvän säädöspohjan
  • pystyy soveltamaan savunpoistoon liittyviä perusasioita
  • osaa antaa neuvontaa ja opastusta rakennusten savunpoiston suunnittelussa

Kurssin sisältö:

  • Savunpoiston suunnitteluperiaatteet ja mitoitus painovoimaisessa tai koneellisessa savunpoistossa
  • Savunpoisto sammutus- ja pelastustoiminnassa
  • Savunpoiston huolto ja kunnossapito.

Kurssin laajuus:
Kurssin laajuus noin 1 op. (ennakkomateriaalin tutustuminen, kurssipäivät ja aineistoon perehtyminen)

Opetusmenetelmät:
Luennot sekä ohjeisiin ja määräyksiin liittyviä harjoituksia. Kurssilla voidaan hyödyntää myös Moodle-ympäristöä.

Kustannukset:
455 euroa/hlö + alv. Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan kurssipäivinä.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot:
Pelastusopisto opintosihteeri, puh. 0295 453 492
Vanhempi opettaja Mikko Luukkonen, puh. 0295 453 431

Accessibility