30199 Peto/VSS -koiranohjaajien peruskurssi PETO1 (P)

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sisäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
01.06.2020 - 05.06.2020
- 28.02.2020

Sisältö:
Kurssin tavoitteena on kehittää Peto/VSS-koiranohjaajien osaamista pelastustoimen johtamiin tehtäviin omalla alueellaan. Kurssin painopisteenä on ohjaajan toiminta raunio- ja rakennusetsinnässä.

Kurssin teemoina ovat Peto/VSS-toiminnan perusteet, koirakolta vaadittava osaaminen ja soveltuvuus, tehtävätyypit, koirakko- ja ryhmätaktiikat, yhteistoiminta pelastustoimen kanssa, kohteen tiedustelu, turvallisuus ja riskienarviointi sekä soveltavat harjoitteet.

Kohderyhmä:
Pelastuskoiran ohjaajat, jotka ovat sitoutuneet kouluttautumaan pelastuslaitosten Peto/VSS-koiranohjaajiksi.

Kustannukset:
Kurssi sekä ohjelmassa mainitut ruokailut ja majoitus ovat maksuttomia. Pelastusopisto maksaa osallistujille matkakustannusten korvausta valtion matkustussäännön mukaisesti.

Hakeutuminen:
Kurssille hakeudutaan liitteenä olevalla hakulomakkeella. Hakija toimittaa hakemuksensa 28.2.2020 mennessä oman alueensa Peto-vastaavalle (yhteystietolista liitteenä). Alueen Peto/VSS -vastaava toimittaa hakulomakkeet oman pelastuslaitoksensa pelastusviranomaiselle (pelastuskoiratoiminnan yhteyshenkilölle) puollettavaksi 11.3.2020 mennessä. Pelastuslaitokset toimittavat hakemukset ja puoltojärjestyksen Pelastusopistolle 3.4.2020 mennessä. Pelastusopisto suorittaa kurssivalinnat ja toimittaa tämän jälkeen tiedot kurssille määrättävistä henkilöistä ao. aluehallintovirastolle.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, vanhempi opettaja Petri Tikkanen, puh. 0295 453 486,
opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488

Accessibility