20570 Pelastushenkilöstön kertauskurssi (Finavia)

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
06.04.2020 - 09.04.2020
-
18.05.2020 - 20.05.2020
-
25.08.2020 - 28.08.2020
-
08.09.2020 - 10.09.2020
-
22.09.2020 - 24.09.2020
06.08.2020 - 31.08.2020
20.10.2020 - 22.10.2020
06.08.2020 - 30.09.2020

Kurssin tarkoitus:
Kurssi suorittaminen jatkaa kelpoisuutta työskennellä lentoaseman pelastuspalvelussa.

Kohderyhmä:

Henkilöille, joiden pelastushenkilöstön peruskurssilta saatu pelastuskelpoisuus (voimassa 5 v.)
toimia lentoaseman pelastuspalvelussa on päättymässä.

Pääsyvaatimukset:
Voimassa oleva pelastuskelpoisuus ja vähintään tyydyttävä kuntoluokka sekä Finavian tai Ilmavoimien
pelastusohjeiston muiden kelpoisuusehtojen täyttäminen.

Kurssin tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on kerrata tarvittavia perustietoja ja taitoja, joita tarvitaan pelastuspalvelun miehistötehtävissä.
Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa työskennellä turvallisesti. Hän osaa sammuttaa lentokonepalon vaahtoajoneuvon
sammutustykillä ja osaa tehdä tarvittavat letkuselvitykset. Opiskelija osaa käyttää paine-ilmalaitetta hengityssuojaimena
ja osaa laitteen käytönjälkeisen huollon.

Kurssin sisältö:
• Suojavarusteet
• Sammutuskalusto
• Paineilmalaite
• Lentokonepalot
• Tykki- ja letkuselvitykset
• Sammutus- ja pelastusharjoitukset
• Käytännön kokeet

Kurssin kesto:
Koulutuksen kesto on 3,5 päivää. Koulutukseen liittyy verkko-opiskelua ennen lähijakson alkamista.

Kustannukset:
Lähettävä yksikkö vastaa opiskelijan kuluista.

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat: Kurssinjohtaja Raimo Savola p. 029 5453450 raimo.savola@pelastusopisto.fi
Ilmoittautumiseen ja majoittumiseen liittyvät asiat Airi Turtiainen p. 029 545 3492 airi.turtiainen@pelastusopisto.fi
Finavian yhteyshenkilö: Marko Haapanen p. 040 5429 134 marko.haapanen@finavia.fi
Ilmavoimien yhteyshenkilö: Risto Salopuro p. 029 9291346 risto.salopuro@mil.fi

Ilmoittautuminen:
Ilmoittauminen tapahtuu alla olevien linkkien kautta.

Huom. Muista ilmoittaa varusteiden kokotiedot ilmoittaumislomakkeella.

Kursseille valitaan 12 osallistujaa, jotka suorittavat verkkokurssiin ja osallistuvat lähiopetukseen Pelastusopistolla.
Hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Accessibility