20645 Lento P3 Perusteet ja johtaminen (Finavia) (Huom! kurssit on peruttu)

Pelastustoiminnan johtaminen
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
11.05.2020 - 15.05.2020
-
17.08.2020 - 21.08.2020
-
09.11.2020 - 13.11.2020
-

Kurssin tarkoitus:
Kurssin suorittaminen antaa kelpoisuuden toimia lentoasemalla LentoP3 tehtävissä.

Kohderyhmä:

Henkilöille, jotka kouluttautuvat lentoaseman LentoP3-tehtäviin.

Pääsyvaatimukset:
• Lentoaseman antama perehdytys LentoP3 tehtäviin
• LentoP3- perusteet verkkokoulutus
• Finavian VIRVE-verkkokoulutus
• Voimassa oleva pelastuskelpoisuus ja vähintään tyydyttävä kuntoluokka sekä Finavian tai Ilmavoimien
pelastusohjeiston   muiden kelpoisuusehtojen täyttäminen.

Kurssin tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa käynnistää pelastustoimet lentoasemalla ja osaa
johtaa pelastuspalvelun toimintaa pelastustoiminnan johtajan alaisuudessa.
Opiskelija osaa LentoP3 toimintaohjeet ja hän osaa toimia pelastusmuodostelman osana
lento-onnettomuudessa lentoasemalla. Opiskelija tietää pelastuspalvelun harjoitusten
järjestämisen periaatteet lentoasemalla.

Kurssin sisältö:
• Johtamisprosessi
• Viestiliikenneharjoitukset
• Johtamisharjoitukset
• Viranomaisyhteistyö
• Tilannekuva
• Kouluttamisen perusteet
• Käytännön kokeet

Kurssin laajuus:

Koulutuksen laajuus on 1,5 op.

Kustannukset:
Lähettävä yksikkö vastaa opiskelijan kuluista.

Lisätiedot:
Pelastusopiston yhteyshenkilö opetukseen liittyen Matti Honkanen p. 0295 453459 matti.honkanen@pelastusopisto.fi
tai Anna-Mari Kosunen p. 0295 453429 anna-mari.kosunen@pelastusopisto.fi

Ilmoittautumiseen ja majoittumiseen liittyvät asiat Airi Turtiainen p. 029 545 3492 airi.turtiainen@pelastusopisto.fi
Finavian yhteyshenkilö: Marko Haapanen p. 040 5429 134  marko.haapanen@finavia.fi

Ilmavoimien yhteyshenkilö: Risto Salopuro p. 029 9291346 risto.salopuro@mil.fi

Ilmoittautuminen:
Ilmoittauminen tapahtuu alla olevien linkkien kautta.

Huom. Muista ilmoittaa varusteiden kokotiedot ilmoittaumislomakeella.

Kursseille valitaan 12 osallistujaa, jotka täyttävät hakukriteerit. Hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Accessibility