10225 Leiri- ja logistiikkatoiminnan jatkokurssi

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
25.08.2020 - 30.08.2020
04.11.2019 - 14.06.2020

Kurssin tarkoitus

Koulutuksen tarkoituksena on parantaa rauniopelastusmuodostelman (USAR) ja teknisen avun tiimin (TAST) toimintakykyä mahdollisissa kansallisissa ja kansainvälisissä operaatioissa sekä kehittää asiantuntijoiden leiriosaamista. Koulutuksessa syvennetään tuntemusta leiriin liittyvistä varusteista ja leirin ylläpidosta käytännön kautta. Kurssi antaa osallistujalle riittävän osaamisen tason toimia oman osa-alueensa asiantuntijana niin kotimaassa kuin ulkomailla tapahtuvissa onnettomuuksissa.

Kurssin tavoitteet

Leiri- ja logistiikkatoiminnan jatkokurssin tavoitteena on kouluttaa henkilöstöä toiminaan leiriasiantuntijan tehtävissä sekä tuoda esille leiri- ja logistiikkatoiminnan merkitystä osana pelastustoimintaa. Lisäksi tavoitteena on perehtyä syvemmin leirikokonaisuuden suunnitteluun, toimintojen pystyttämiseen sekä leirikäytäntöjen hallintaan.

Kurssin jälkeen osallistuja:

  • Ymmärtää pelastusopiston varastologistiikan
  • Ymmärtää leirihenkilöstön roolit osana leiritoimintaa
  • Ymmärtää pakkaamisen, lastaussuunnitelmien ja kuormakirjojen merkityksen
  • Kykenee laatimaan matkasuunnitelman ja johtamaan matkajärjestelyitä
  • Tietää perusteet leiripaikan valinnasta
  • Hallitsee leirin perustamiseen ja purkamiseen liittyvät tehtävät
  • Tietää leirin rakenteen ja ylläpidon toiminnot
  • Hallitsee leirikaluston kenttähuoltotoimenpiteet
  • Kykenee koordinoimaan leirin pystyttämisen ja purkamisen sekä pakkaamisen.

Kohderyhmä

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssin suorittaneet sekä Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman (USAR) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt.

Esitietovaatimukset

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi

BSAFE online security awareness training

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja käytännön koulutus

Moodle-oppimateriaalit

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätiedot

Ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi

tai koulutussuunnittelija Laura Hokkanen, p. 0295453536 

Hakeminen

https://link.webropolsurveys.com/S/438CE7EB370C3C5B

Accessibility