20104 Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan pedagoginen koulutus

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
30.05.2022 - 01.06.2022
Hakuaika:
15.10.2021 - 08.05.2022
Kurssipaikka:
Alueellinen / Oulu
Accessibility