20028 Johtaminen vaarallisten aineiden onnettomuuksissa

Pelastustoiminnan johtaminen
Kurssiaika:
07.12.2022 - 09.12.2022
Hakuaika:
15.10.2021 - 21.11.2022
Kurssipaikka:
Kuopio
Accessibility