30454 Ympäristöterveydenhuollon häiriötilanteet

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus
Kurssiaika:
05.04.2022 - 06.04.2022
Hakuaika:
15.10.2021 - 11.03.2022
Kurssipaikka:
Kuopio
Accessibility