30618 Biologisten uhkatilanteiden havainnointi ja tartuntateiden katkaisu sekä suojautuminen

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus
Kurssiaika:
05.10.2022 - 06.10.2022
Hakuaika:
15.10.2021 - 09.09.2022
Kurssipaikka:
Kuopio
Accessibility