menu close
Sopimushenkilöstökoulutus

Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (kevät)
20067

Ajankohta:
26.01.–28.01.2024
Paikka:
1. lähiopetusjakso, Pelastusopisto
Hakuaika:
23.10.2023–01.01.2024
Ajankohta:
17.02.–18.02.2024
Paikka:
2. etäopetusjakso, TEAMS
Hakuaika:
Ajankohta:
08.04.–12.04.2024
Paikka:
3. lähiopetusjakso / Pelastusopisto
Hakuaika:
Kurssin kuvaus
Päällikkökurssi on tarkoitettu sopimuspalokunnan päällikön tehtäviin hakeutuville.
Ilmoittautuminen
Ajankohta:
26.01.–28.01.2024
Paikka:
1. lähiopetusjakso, Pelastusopisto
Ilmoittaudu koulutukseen »
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa.

Tarkemmat tiedot

Kohderyhmä
Sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavan koulutusjärjestelmän mukaiset yksikönjohtaja-/ryhmänjohtajakurssit hyväksytysti suorittaneet.

Esitietovaatimus
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna yksikönjohtaja-/ryhmänjohtajakurssi.
Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:

  • pelastushallinto
  • kouluttaminen
  • pelastustoiminnan johtaminen
  • pelastusneuvonta ja tiedottaminen
  • johtamistaito
  • onnettomuuksien ehkäisy
  • pelastustoimen riskienhallintatyö ja turvallisuusjohtaminen
  • opintoihin liittyvä osaamisenkartoitus kurssin lopussa

Sopimuspalokunnan päällikkökurssin laajuus on 4 opintopistettä (108 h).
Kurssi pidetään kahdessa lähiopetusjaksossa Pelastusopistolla 26.-28.1. ja 8.-12.4.
sekä etäopetusjaksossa 17.-18.2.

Lisätietoja kurssista
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kurssin hinta

1630,00 €/henkilö (alv:ton koulutuspalvelu). Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus (majoitus vain Kuopion jaksolla) sekä lounas kurssipäivinä.

Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1040/2022, 1§).

Lisätiedot

Opetukseen liittyvät asiat
Yliopettaja Matti Hurula puh. 0295 453 541

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi