30532 Yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
28.03.2023 - 29.03.2023
14.10.2022 - 17.02.2023
18.04.2023 - 19.04.2023
14.10.2022 - 10.03.2023
22.08.2023 - 23.08.2023
14.10.2022 - 02.06.2023
29.08.2023 - 30.08.2023
14.10.2022 - 02.06.2023

Kohderyhmä:
Kuntien, kuntayhtymien ja pelastustoimen sekä valtion paikallis- ja aluehallinnon viranhaltijat, luottamushenkilöt ja järjestöjen edustajat. Keskeisistä julkisista palveluista vastaavat viranhaltijat.

Osaamisvaatimukset
Varautumisen peruskurssin käyneet tai vastaavan tiedon hallitsevat toimijat.

Kurssin tavoitteet
Kurssin jälkeen osallistujat:
*omaavat syvemmän tietopohjan valmiussuunnittelusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
*kykenevät toteuttamaan ja kehittämään yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden sekä viranomaisten välillä
*omaavat syvemmän osaamisen tason häiriötilanteiden hallintaan sekä poikkeusoloihin liittyviin asiasisältöihin

Kurssin sisältö
Kurssi syventää ja täydentää Varautumisen peruskurssin tietoja. Keskeisenä asiasisältönä on yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kurssi sisältää lyhyen ajankohtaiskatsauksen varautumisasioihin.
Yhteistoiminta- ja varautumiskysymyksiä tarkastellaan seuraavista näkökulmista:
*valmiussuunnittelu
*uhkien ja riskien arviointi (ketjuuntuminen ja riippuvuussuhteet)
*toimijaverkostot (johtovastuut ja yhteistoiminta)
*poikkeusolojen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaan

Kurssin laajuus
Kurssin opintopistemäärä (op) on 0,5 opintopistettä.

Opetusmenetelmät
Kurssi sisältää luentoja, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia.

Kustannukset:
Kurssi ja kurssimateriaali ovat maksuttomia. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kustannuksista (matkat, majoitus, päivärahat ym.)

Ilmoittautuminen
Pääset ilmoittautumaan kurssille sivun alalaidan "Ilmoittaudu tästä" -linkin kautta.
Tämä ilmoittautuminen kerää henkilötietojasi varautumiskoulutuksen kurssien osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488

Accessibility