20117 Vastaavan kouluttajan kolmen kurssin koulutuspaketti

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
24.01.2023 - 27.01.2023
18.11.2022 - 02.01.2023

Koulutuksen tarkoitus

Tähän koulutukseen osallistumalla saat kurssikohtaisen kouluttajakoulutuksen kolmeen kurssiin: Pelastustoiminnan peruskurssi, Savusukelluskurssi ja Tieliikennepelastamisen kurssi.

Kohderyhmä

Kouluttajat, jotka aikovat Pelastustoiminnan peruskurssin, Savusukelluskurssin ja Tieliikennepelastamisen kurssin vastaavaksi kouluttajaksi. Tähän koulutukseen ei voi osallistua vain yksittäisen kurssin osalta.

Valintaperusteet

Koulutukseen hakijan tulee olla

 • suorittanut pelastustoimen ammattitutkinnon tai hänen tulee olla päätoiminen opettaja, jolla on ammattiopettajapätevyys (ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot 60 op) ja pelastusalan sopimushenkilöstön koulutus
 • suorittanut vastaavan kouluttajan pedagogisen koulutuksen / AHOT.
 • olla peruskoulutus savusukellukseen (SM 2007)
 • olla savusukelluskelpoinen vaativiin tehtäviin tai aikaisemmin ollut savusukelluskelpoinen vähintään viisi vuotta.
 • BC-luokan ajokortti

Mukaan tarvittava varustus ja välineistö

Henkilökohtaiset suojavarusteet ja Koulumaali - oppimisympäristöön kirjautumista ja aineistoon tutustumista varten tarvitset mukaan kannettavan tietokoneen / tabletin.

Ennen koulutusta

Osallistujan tulee varmistaa, että hänellä on pääsy alueelliselle Koulumaali -kurssille.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen vastaava kouluttaja osaa

Tiedollisella tasolla

 • perustella kurssin merkityksen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmässä
 • kertoa kuinka kurssi organisoidaan
 • kertoa, miten kurssiin liittyvät luennot, harjoitukset, tehtävät, itsenäinen opiskelu ja arviointi toteutetaan
 • perustella kurssilaisten, kouluttajien ja kurssiin liittyvien oppimateriaalien valinnat

Taidollisella tasolla

 • käyttää Koulumaali-oppimisympäristöä kurssin toteuttamisessa
 • (toteuttaa kurssin osaamistavoitteita tukevia harjoituksia, mikäli koulutukseen liittyy harjoituksellinen osuus)

Asenteellisella tasolla

 • toimia esimerkillisesti pelastusalan arvojen mukaisesti
 • luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet ja oppimisympäristöt oppimiselle
 • tukea omalla toiminnallaan mahdollisimman hyvää yhteistyötä ammatti- ja sopimushenkilöstön välillä

Koulutuksen sisältö

 • Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä ja kurssin sijoittuminen koulutusjärjestelmään
 • Kurssin opetus- ja toteuttamissuunnitelma
 • Vastaavan kouluttajan tehtävät kurssin organisoimiseksi ja toteuttamiseksi
 • Kurssin oppimateriaali Koulumaalissa

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot, pienryhmätyöskentely, demonstraatio

Kustannukset

Hinta tarkentuu loppuvuodesta 2022 maksuasetuksen valmistuttua. Kurssin hinta on (vanha hinta 465 €/osallistuja). Hinta on alviton (koulutuspalvelu). 
Hinnoitteluun on sovellettu loppuvuodesta julkaistavaa Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (x/2022, 4§).

Peruutukset
Osallistumisen peruminen onnistuu ilmoitusvahvistuksen kautta maksutta ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % kurssimaksusta.

Koulutukset 2023

24.-27.1.2023, Tikkakoski

Aloitus n. klo 12.
Emme ole varanneet avointa majoituskiintiötä koulutuksen ajaksi. Jokainen vastaa omasta majoituksestaan itse.

Hakulomake koulutukseen 24.-27.1.2023»

Lisätiedot

Toteutukseen ja sisältöön liittyvät asiat
Suunnittelija Ville Ala-Kokko, ville.ala-kokko@pelastusopisto.fi, 0295 453 478

Hakemiseen liittyvät asiat
opintosihteeri Saara Lipponen, sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi tai 0295 453 548

Accessibility