20001 Valvonnan ja palotarkastuksen peruskurssi

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
15.05.2023 - 17.05.2023
15.10.2022 - 19.04.2023

Kurssin tarkoitus
Kurssi antaa valmiuksia turvallisuuspoikkeamien havaitsemiseen ja - arviointiin sekä valvonnan suorittamiseen hyvää hallintotapaa noudattaen.

Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu pelastusviranomaisille sekä muille toimijoille, jotka suorittavat työssään tavanomaisiin valvontakohteisiin turvallisuus viestintää, opastusta tai valvontaa. Kurssi soveltuu mm. pelastajille, paloesimiehille, kiinteistönhuolto- ja/tai turvallisuusvastuuhenkilöille.

Esitietovaatimukset
Kurssille ei ole erityisiä ennakkotietovaatimuksia.

Kurssin tavoitteet
Kurssin käytyään osallistuja osaa

  • suorittaa perusvalvontaa tavanomaisissa valvontakohteissa
  • osaa tunnistaa valvonta kohteessa keskeisimpiä turvallisuuspoikkeamia
  • osaa opastaa asianosaista tunnistamaan ja eliminoimaan turvallisuuspoikkeamia
  • osaa laatia palotarkastuspöytäkirjan hyvää hallintotapaa noudattaen

Kurssin sisältö
Kurssilla käsitellään keskeisimpiä säädöksiä, valvonnan ja palotarkastuksen näkökulmasta.
Käsiteltäviä kohteita ovat mm. koulut, myymälät, pienehköt teollisuuskohteet (metalli, puu) sekä asuinrakennukset (ok, kt, rt). Asuinrakennuksia käsitellään paloturvallisuuden itsearvioinnin ja opastuksen kautta.
Kurssilla käydään läpi säädösten keskeisiä sisältöjä sekä erilaisia vaikuttamisen keinoja kohteen turvallisuuden arvioinnin ja parantamisen tueksi.

Kurssin laajuus
Kurssin laajuus on 3 pv / 24 tuntia.

Opetusmenetelmät
Kurssi toteutetaan luentojen ja pieni muotoisten tehtävien sekä tarkastusharjoitus käynnin avulla. Kurssilla voidaan hyödyntää myös palotarkastus simulaattoreita sekä Moolde ympäristöä.

Kurssin hinta
Kurssin hinta on 669,00€ / osallistuja (+alv).
Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja muun opetuksen lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä aloitus- ja päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen.
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Peruutusehto
Jos osallistuja peruu osallistumisensa, se on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Sen jälkeen veloitamme 50 % kurssin hinnasta.

Lisätiedot
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja vanhempi opettaja Ismo Kärkkäinen, ismo.karkkainen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 463

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Kurssille valitaan noin 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Tämä ilmoittautuminen kerää henkilötietojasi täydennyskoulutuksen kurssien osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Accessibility