20057 Turvallisuuskouluttajan peruskurssi

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
29.11.2023 - 01.12.2023
15.10.2022 - 25.10.2023

Kurssin tarkoitus
Turvallisuuskouluttajan kurssi antaa valmiudet toimia kouluttajana pelastusalan turvallisuusaiheissa.
Kurssilla käsitellään eri ikäryhmiin liittyvää pedagogisia keinoja ja esitellään havainnoivia oppimismenetelmiä.
Kurssilla tehdään opetusharjoitus, josta koulutettava saa ohjaavaa pedagogista palautetta kokeneilta opettajilta.

Kohderyhmä
Turvallisuuskoulutusta suorittava henkilöstö pelastuslaitoksista, järjestöistä ja yrityksistä.

Esitietovaatimukset
On motivoitunut kehittymään kouluttajana ja turvallisuussuunnitteluun perehtynyt.

Valintaperusteet
Kurssille valitaan noin 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin tavoitteet
Kurssin käytyään osallistuja

  • tietää pelastusalan koulutusaiheet ja osaa soveltaa niitä eri kohderyhmille
  • osaa suunnitella turvallisuusviestinnän koulutustapahtuman, -oppitunteja ja- harjoittavaa opetusta
  • pystyy toteuttamaan turvallisen ja motivoivan alkusammutuskoulutuksen
  • tuntee turvallisuusviestinnän eri sidosryhmien toimintaa ja yhteistyömahdollisuudet

Kurssin sisältö

  • Turvallisuussuunnittelun merkitys koulutukseen, pelastussuunnitelma
  • Työyhteisön julkikuvan rakentaminen (PROFILOINTI)
  • Turvallisuusviestinnän opetusmenetelmät
  • Turvallisuuspedagogiikka ja esiintymistaidon harjoitus
  • Pelastusharjoitukset ja niiden suunnittelu
  • Koulutusharjoitus kohteessa

Kurssin laajuus
Kurssi vastaa laajuudeltaan noin 1op (23h kontaktiopetus ja 4h itsenäinen aineistoon tutustuminen)

Opetusmenetelmät
Lähiopetus, opetusharjoitus ja ennakkotehtävä (kirjallisuuteen tutustuminen)

Kurssin hinta
Kurssin hinta on 741,00€ / osallistuja (+alv).

Kurssimaksu sisältää opetuksen, kurssilla jaettavan materiaalin sekä lounaan kurssipäivinä.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Peruutusehto
Jos osallistuja peruu osallistumisensa, se on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Sen jälkeen veloitamme 50 % kurssin hinnasta.

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja vanhempi opettaja Ilkka Kaarakainen, puh. 0295 453 461

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Tämä ilmoittautuminen kerää henkilötietojasi täydennyskoulutuksen kurssien osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Accessibility