menu close
Onnettomuuksien ehkäisy

Tuhotyörikosten tutkintakurssi
20402

Ajankohta:
16.08.–22.09.2023
Paikka:
Tampere, Kuopio
Hakuaika:
23.05.–09.06.2023
Ajankohta:
16.08.–23.08.2023
Paikka:
Itsenäinen opiskelu
Hakuaika:
Ajankohta:
04.09.–08.09.2023
Paikka:
1. lähijakso,Tampere
Hakuaika:
Ajankohta:
11.09.–15.09.2023
Paikka:
2. lähijakso,Tampere
Hakuaika:
Ajankohta:
18.09.–22.09.2023
Paikka:
3. lähijakso, Kuopio
Hakuaika:
Kurssin kuvaus
Kurssi antaa valmiudet etsiä tapahtumapaikalla tuhotyörikokseen viittaavia todisteita sekä suorittaa tarvittavat tutkintatoimenpiteet niiden perusteella.
Ilmoittautuminen
Ajankohta:
16.08.–22.09.2023
Paikka:
Tampere, Kuopio

Kurssin tiedot

Kohderyhmä
Ensisijaisesti pelastuslaitosten palonsyyntutkintaryhmien henkilöt. Hakijoilla toivotaan olevan perustiedot palontutkinnasta.
Pelastusalan kiintiöstä valittavien (8 henk.) valinnan tekee Pelastusopisto. Hakijan on ilmoitettava perustelut tullakseen valituksi kurssille

Asiasisältö

 • palotutkinta
 • poliisin tutkintavelvollisuus
 • palorikosten tutkintataktiikka
 • palopaikan alkutoimet
 • paloruumis
 • pommiuhka, räjähdyspaikka, räjähteet
 • tulityöt syttymissyynä
 • tekninen tutkinta
 • suuronnettomuustutkinta
 • sähkö syttymissyynä
 • vakuutuspetokset
 • ajoneuvopalot
 • myrkky- ja kemialliset onnettomuudet
 • ympäristörikokset
 • palon kemia
 • palokoira

Toteutus

 • 1 päivä (8 h)  etäopintoja (ennakkotehtävä), joka tulee suorittaa ajanjaksolla 16.8.2023 - 23.8.2023
 • lähiopetus, Polamk, Tampere 04.09.2023 - 08.09.2023
 • lähiopetus,  Polamk, Tampere 11.09.2023 - 15.09.2023
 • lähiopetus, Pelastusopisto, Kuopio18.09.2023 - 22.09.2023

Lähiopintoja edeltävä ennakkotehtävä, luennot, käytännön harjoitukset. Vaadittavat suoritukset ja arviointi. Ennakkotehtävän hyväksytty suorittaminen ennen lähiopetuspäiviä. Läsnäolo lähiopetuspäivillä ja harjoituksiin osallistuminen.
Vaadittava kirjallisuus: Opetusmoniste: Palonsyyn selvittäminen 3. VTT palotekniikka Espoo, 59 sivua (lähetetään kurssilaisille).

Kurssin hinta

Osallistumismaksua ei ole. Muista mahdollisista kustannuksista vastaa osallistuja itse tai hänet lähettävä taho.

Majoitus
Poliisiammattikorkeakoulussa ja Pelastusopistolla on varattu majoitustilaa kurssilaisille (varmista majoituksesi).

Lisätiedot

Vanhempi opettaja Ismo Kärkkäinen, puh. 0295 453 466 (Pelastusopisto), Eija Heikkinen, puh. 0295 453 539 (Pelastusopisto), Kari Koppanen (Polamk), puh. 0295 483 365, Sirpa Reuter (Polamk), puh. 0295 483 502.

Ilmoittautumalla suostut siihen. että keräämme henkilötietojasi kurssin osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.