20104 Vastaavan kouluttajan pedagoginen koulutus

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
15.02.2023 - 17.02.2023
21.11.2022 - 15.01.2023
23.05.2023 - 25.05.2023
21.11.2022 - 23.04.2023
02.10.2023 - 04.10.2023
21.11.2022 - 31.08.2023
28.11.2023 - 30.11.2023
21.11.2022 - 29.10.2023

Koulutuksen tarkoitus

Koulutuksen tarkoitus on parantaa vastaavaksi kouluttajaksi aikovan pedagogisia valmiuksia. Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan lisenssi edellyttää pedagogisen osaamisen lisäksi kurssikohtaista kouluttajaosaamista, joka opitaan kurssikohtaisissa kouluttajakoulutuksissa.

Kohderyhmä

Sopimushenkilöstön kurssien vastaavaksi kouluttajaksi hakeutuvat. Alueellisiin koulutuksiin valitaan ensisijaisesti ko. alueelta tulevat, hakukelpoisuuden täyttävät hakijat. Mikäli paikkoja jää vapaaksi, voidaan koulutukseen valita myös toisilta alueilta tulevia hakijoita.

Valintaperusteet

Vastaavan kouluttajan pedagogiseen koulutukseen hakeutuvan tulee olla

 • joko suorittanut pelastusalan ammattitutkinnon tai päätoiminen opettaja, jolla on ammattiopettajapätevyys (ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot 60 op) ja pelastusalan sopimushenkilöstön koulutus (pelastustoiminnan kurssit)
 • tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä [559/1994] 2 §) (ensiapu – ja ensivastekurssit).

Puolustusvoimien kouluttajat voivat hakea vastaavan kouluttajan pedagogisiin koulutuksiin Pelastusopiston ja Puolustusvoimien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Koulutuksen tavoitteet

Pedagogisen kouluttajakoulutuksen suoritettuaan vastaava kouluttaja osaa:

Tiedollisella tasolla

 • määritellä termit ammattitaito ja oppiminen
 • kertoa oppimistapahtuman suunnittelun ja toteutuksen vaiheet sekä perustella niiden merkityksen oppimiselle
 • kertoa harjoitusta seuraavan oppimiskeskustelun vaiheet sekä perustella sen merkityksen oppimiselle

Taidollisella tasolla

 • tehdä kohderyhmäanalyysin ja asettaa oppimistapahtumalle osaamisperustaiset oppimistavoitteet
 • valita oppimistavoitteita tukevat koulutusaiheet sekä aiheisiin sopivat oppimismenetelmät ja ympäristöt
 • tarkkailla harjoituksen aikana osallistujien toimintaa ja arvioida heidän oppimistavoitteiden saavuttamista
 • toteuttaa aktiivisen vuorovaikutteisen luennon ja simulaatioharjoituksen
 • ohjata "full-scale" harjoitusta seuraavan oppimiskeskustelun vakiotoimintamallin mukaisesti

Asenteellisella tasolla

 • toimia esimerkillisesti pelastusalan arvojen mukaisesti
 • luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet ja oppimisympäristöt oppimiselle
 • tukea omalla toiminnallaan mahdollisimman hyvää yhteistyötä ammatti- ja sopimushenkilöstön välillä

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Osallistujien valinnan jälkeen pidetään orientoiva Teams-oppitunti, jonka yhteydessä ohjeistetaan suunnittelemaan ennakkoon koulutuksessa pidettävät opetusharjoitukset (luento ja harjoitus).

 • sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä
 • osaamisperustaisen oppimistavoitteen asettaminen (luento)
 • oppimistapahtuman suunnittelu ja toteutus (luento)
 • harjoitusta seuraavan oppimiskeskustelun ohjaaminen (luento)
 • demonstraatio oppimiskeskustelusta
 • luennon ja harjoituksen suunnittelu
 • luento-opetusharjoittelujen pitäminen ja oppimiskeskustelut niistä
 • harjoituksien toteutus ja oppimiskeskustelut niistä
 • osaamisen arviointi, kirjallinen koe ja jatkuva arviointi

Koulutuksen laajuus

1 (op), joka vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Kustannukset

Hinta tarkentuu loppuvuodesta 2022 maksuasetuksen valmistuttua. Kurssin hinta on (vanha hinta 465 €/osallistuja). Hinta on alviton (koulutuspalvelu).  Hinta sisältää opetuksen, opetusmateriaalin ja lounaan koulutuspäivinä. Maksu ei sisällä lähiopetuspäivien majoitusta tai päivällistä.

Hinnoitteluun on sovellettu loppuvuodesta julkaistavaa Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (x/2022, 4§).

Peruutukset
Osallistumisen peruminen onnistuu ilmoitusvahvistuksen kautta maksutta ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % kurssimaksusta.

Koulutukset 2023

15.2 – 17.2.2023 , Helsinki

Hakulomake koulutukseen 15.2 – 17.2.2023 » (Hakuaika päättyy 15.1.2023)

23.5 – 25.5.2023  Pelastusopisto, Kuopio

Hakulomake koulutukseen 23.5 – 25.5.2023 » (Hakuaika päättyy 23.04.2023)

2.10 – 4.10.2023  Paikkakunta avoin 

Hakulomake koulutukseen 2.10 – 4.10.2023 » (Hakuaika päättyy 31.8.2023)

28.11 – 30.11.2023  Pelastusopisto, Kuopio

Hakulomake koulutukseen 28.11 – 30.11.2023 » (Hakuaika päättyy 29.10.2023)

Huom! Sopimushenkilöstön kurssien alueellinen järjestäjä ota yhteyttä Kirmo Savolaiseen, mikäli teillä on tarvetta alueelliselle vastaavien kouluttajien pedagogiselle koulutukselle.

Lisätietoja
Opetukseen liittyvät asiat
suunnittelija Kirmo Savolainen
kirmo.savolainen@pelastusopisto.fi
tai puh. 0295 453 471

Koulutukseen hakuun liittyvät asiat:
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi

Accessibility