20039 Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
30.01.2023 - 10.02.2023
14.10.2022 - 08.01.2023
13.03.2023 - 24.03.2023
-

Vuoden 2022 kurssi on siirtynyt vuodelle 2023!

Kohderyhmä
Ensisijaisesti oman toimensa ohella teollisuuden ja liikelaitosten palosuojelu- ja turvallisuustehtävissä toimivat.

Esitietovaatimus
Kurssilla annettavan opetuksen omaksuminen on helpompaa, jos henkilö on saanut koulutusta sopimuspalokunnan sammutus- ja pelastustyöhön osallistuvalta henkilöltä edellytettäviltä kursseilta.

Asiasisältö
Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia aiheita:

  • julkis- ja henkilöstöhallinto
  • johtamistaito, riskienhallinta
  • onnettomuuksien ehkäisy
  • pelastustoiminta
  • pelastustoiminnan johtaminen
  • lisäksi kurssilla pidetään osaamisenkartoituksia

Valintaperusteet ja hakeminen
Opiskelijoiksi valitaan ensisijaisesti oman toimensa ohella teollisuuslaitoksen turvallisuusorganisaatioon kuuluvia henkilöitä. Opiskelijavalinnat kurssille tapahtuvat Pelastusopiston tekemän tarveharkinnan perusteella ottamalla huomioon hakijan asema yrityksen turvallisuusorganisaatiossa sekä mahdolliset työnantajan, pelastusviranomaisen ja vakuutusyhtiön antamat suositukset.

Kurssin hakuaika on päättynyt!

Valinnan tulokset pyritään ilmoittamaan hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Lisätietoja kurssista
Kurssi pidetään kahdessa kahden viikon mittaisessa lähiopetusjaksossa:
1.jakso 30.01.2023 - 10.02.2023 ja 2.jakso 13. - 24.3.2023.

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat Pelastuslain 379/2011, 57§:n ja Valtioneuvoston pelastusasetuksen 407/2011, 7§:n tarkoittaman kelpoisuuden.

Kustannukset
Hinta on 3300,00 €/hlö (alv:ton koulutuspalvelu). Kurssimaksu sisältää opetuksen, opetuksessa jaettavan luentomateriaalin, majoituksen Pelastusopiston kurssihotellissa sekä lounaan kurssipäivinä.

Kurssin hinta määräytyy Sisäministeriön asetuksen Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1292/2021, 1§) perusteella.

Lisätiedot
Opetukseen liittyvät asiat
Yliopettaja Matti Hurula puh. 0295 453 541

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi

Accessibility