10218 02 HCP-muodostelman kenttäharjoitus

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
18.04.2023 - 21.04.2023
09.01.2023 - 22.01.2023

Kurssin tarkoitus

Harjoituksen tarkoituksena on valmistaa Pohjois-Suomen HCP-muodostelmaa syyskuussa 2023 tapahtuvaan muodostelman kansainväliseen kenttäharjoitukseen. Syyskuun harjoitus on osa muodostelman sertifiointiprosessia EU:n pelastuspalvelumekanismin kenttäharjoitukseen ja siksi tärkeä muodostelman toiminnalle.

Harjoituksen aikana pyritään simuloimaan kaikki kansainvälisen pelastustoiminnan tehtävän vaiheet aina alkuvalmisteluista matkaan ja Suomeen paluuseen saakka.

Sisältö

 • Alkuvaiheen toimet (M-viestien mukaan toiminta, kokoontuminen ja varustautuminen)
 • Kolonna-ajo-harjoitus
 • Rajanylitys
 • Leirin perustaminen
 • Toiminta yhtäjaksoisesti yli 24 tuntia
 • Leirin purku

Kurssin tavoitteet

Harjoituksen jälkeen osallistuja osaa

 • selittää ja toteuttaa muodostelman hälytyksen alkuvaiheen toimet omalta osaltaan
 • selittää kolonna-ajon pääperiaatteet ja toimia oikein kolonna-ajon aikana oman tehtävänsä osalta
 • toimia SOP:n mukaisesti rajanylitystilanteessa
 • pystyttää ja purkaa Atlas ja Stalon XL -teltan
 • toimia SOP:n mukaisella tavalla pumppaustoiminnan aikana
 • toimia yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti leirissä
 • suorittaa saamansa tehtävänsä SOP:ssa määrätyllä tavalla

Kohderyhmä

 • HCP-muodostelman henkilöstö
 • Muu FRT-rosterin asiantuntijat tukitehtävissä (leiriteknikot, ICT-asiantuntija, logistikko/leirivääpeli)

Esitietovaatimukset

 • KVPEL-peruskurssi tai muu vastaava osaaminen (hyväksiluku arvioidaan tapauskohtaisesti)
 • Edellisen lisäksi:
  • ICT-asiantuntijalta vaaditaan TAST-perus/erikoiskurssin suorittamista tai vastaavaa osaamista (hyväksiluku arvioidaan tapauskohtaisesti)
  • Logistikolta vaaditaan vähintään leirikurssin suorittamista tai vastaavaa osaamista (hyväksiluku arvioidaan tapauskohtaisesti)

Opetusmenetelmät

 • Soveltavat käytännön harjoitteet

Kustannukset

 • Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia
 • ART-pelastuslaitokset maksavat henkilöstölleen osallistumisesta korvauksen omien käytäntöjensä mukaisesti
 • Muu henkilöstö: päiväraha sekä matkakorvaukset valtion matkussäännön mukaisesti.

Hakeminen

Hae harjoitukseen hakuaikana vastaamalla Webropol-kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/076100CE8494A532

Accessibility