10242 06 HCP-muodostelman kenttäharjoitus (Modex)

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
04.09.2023 - 08.09.2023
29.05.2023 - 11.06.2023

Kurssin kuvaus

Suurtehopumppaus-muodostelman (HCP) kansainvälinen kenttäharjoitus. Harjoitus on muodostelman UCPM-sertifioinnin viimeinen vaihe. Suomesta harjoitukseen lähetetään HCP-muodostelma kokonaisuudessaan.

ModEx-harjoitukset on suunnattu pelastusmuodostelmille ja niiden tavoitteena on parantaa osallistujien ja muodostelmien valmiuksia toimia luonnonkatastrofien aiheuttamissa tehtävissä Euroopan unionin sisällä ja sen ulkopuolella. Harjoituksissa olennainen tavoite on myös pelastuspalvelumekanismiin kuuluvien muodostelmien ja tiimien yhteistyön edistäminen.

Kurssin tavoitteet

Harjoituksen järjestäjän määrittelemät yleiset tavoitteet muodostelmille ovat muodostelmien omavaraisuus ja yhteistyön kehittäminen eri muodostelmien välillä.

Suomen muodostelman omat oppimistavoitteet täsmentyvät myöhemmin.

Kohderyhmä

HCP-muodostelman henkilöstö ja muu FRT:n henkilöstö soveltuvin osin. Muusta FRT-asiantuntijarekisteristä haetaan seuraavia asiantuntijoita:

 • ICT/IM-asiantuntija
 • Logistikko/leirivääpeli
 • leiriteknikko x 2
 • Mission liaison officer
 • Head of mission

Haettaviin asiantuntijaprofiileihin saattaa tulla muutoksia.

Valintaperusteet

Pelastusopisto valitsee harjoitukseen osallistuvan ART-pelastuslaitosten henkilöstön näiden tekemän esityksen pohjalta. Muun henkilöstön valitsee Pelastusopisto suoraan. Valinnassa painotetaan asiantuntijan aiempaa aktiivisuutta FRT:n toiminnassa ja kenttäharjoituksen merkitystä asiantuntijan koulutuspolulla. Lisäksi kaikkien osallistujien tulee täyttää esitietovaatimukset.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai muu vastaava osaaminen (hyväksiluku arvioidaan tapauskohtaisesti)
 • ICT/IM-asiantuntija:
  • TAST-peruskurssi
  • TAST-jatkokurssi lasketaan hakijalle eduksi
 • Logistikko/leirivääpeli
  • Leiritoimintakurssi
  • Logistiikkakurssi lasketaan hakijalle eduksi
  • Vahva osaaminen kv-muodostelmien leiritoiminnasta
 • Leiriteknikko x 2
  • Leiritoimintakurssi
 • Mission liaison officer ja Head of mission
  • EU-koulutuspolku mielellään HLC-kurssiin saakka
  • Vahva osaaminen kansainvälisen pelastustoiminnan kentältä

Opetusmenetelmät

Kenttäharjoitus

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia. Osallistujille maksetaan 500 euron kenttäharjoituskorvaus ja matkat valtion matkustussäännön mukaisesti.

Hakeminen

Hae harjoitukseen vastaamalla hakuaikana Webropol-kyselyyn:

https://link.webropolsurveys.com/S/CA5DD0537884E0F3

Accessibility