20052 Ammoniakin turvalliskurssi

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
14.09.2023 - 15.09.2023
15.10.2022 - 17.08.2023

Kurssin tarkoitus
Kurssi perehdyttää kurssilaisen ymmärtämään ammoniakin vaaraominaisuudet ja toimintamallit onnettomuustilanteissa. Kurssilaiset saavat myös perehdytyksen ammoniakin vaaraominaisuuksilta suojaaviin henkilönsuojaimiin.

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka työskentelevät ammoniakin sekä ammoniakkikylmälaitteistojen kanssa,
Pelastuslaitosten henkilöstö, sopimuspalokuntien sekä teollisuuslaitosten operatiivinen henkilöstö.

Esitietovaatimukset
Kurssilla kemikaalisukelluksiin osallistuvien on oltava terveydentilansa ja fyysisen toimintakykynsä puolesta kemikaalisukelluskelpoisia.

Kurssin tavoitteet
Kurssin käytyään osallistuja

  • tiedostaa ja ymmärtää ammoniakin yleiset fysikaalis-kemialliset ominaisuudet sekä vaaratekijät
  • tiedostaa ja ymmärtää henkilösuojaimien käytön ammoniakkia käsiteltäessä ja onnettomuustilanteissa
  • tiedostaa ja ymmärtää torjuntamenetelmät ammoniakin aiheuttamissa onnettomuustilanteissa
  • osaa käyttää ammoniakilta suojaavia henkilönsuojaimia

Kurssin sisältö

  • ammoniakin yleiset fysikaalis-kemialliset ominaisuudet sekä vaaratekijät
  • ammoniakin aiheuttamat onnettomuustilanteet ja niiden seuraukset
  • henkilönsuojaimet
  • ammoniakkipitoisuuden mittaus
  • torjuntamenetelmät ammoniakin aiheuttamissa onnettomuustilanteissa

Kurssin laajuus
Kurssin kesto on 2 pv/ 16 tuntia.

Opetusmenetelmät
Luennot, demonstraatiot sekä harjoitukset harjoitusalueella.
Kurssilla voidaan hyödyntää myös Moodle-ympäristöä.

Kurssin hinta
Kurssin hinta on 873,00 € / osallistuja (+alv). Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan kurssipäivinä.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Peruutusehto
Jos osallistuja peruu osallistumisensa, se on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Sen jälkeen veloitamme 50 % kurssin hinnasta.

Lisätiedot
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Petri Leppinen, petri.leppinen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 464

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Kurssille valitaan 15 osallistujaa ilmoittumisjärjestyksessä. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Tämä ilmoittautuminen kerää henkilötietojasi täydennyskoulutuksen kurssien osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Accessibility