30825 Valmius- ja häiriötilanneharjoitusten järjestäminen

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sisäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
04.05.2022 - 04.05.2022
-

Kohderyhmä:
Alueellisia valmius- ja häiriötilanneharjoituksia tai vastaavia toteuttavat tahot sekä keskeiset sidosryhmät.

Asiasisältö:
Valtakunnallinen seminaari yhteistyössä SM:n ja aluehallintovirastojen kanssa. Seminaarin tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää alueellisten harjoitusten järjestämisen käytäntöjä.

Kustannukset:
Kurssi, kurssimateriaali sekä ohjelmaan merkityt ruokailut Pelastusopistolla ovat maksuttomia. Lähettävät tahot vastaavat osallistujien muista kustannuksista (matkat, päivärahat ym.).

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Alpo Nikula, SM, puh. 0295 488 427
Opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.

Accessibility