20038 Uudet sammutustekniikat

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
29.03.2022 - 31.03.2022
15.10.2021 - 08.03.2022
08.11.2022 - 10.11.2022
15.10.2021 - 18.10.2022

Kurssin tarkoitus
Sammutustaktiikan nelikenttämalli tutuksi: perinteisesti on käytetty vain hyökkäävää sisältä sammuttamista, myös muita tehokkaita vaihtoehtoja on olemassa. Voitaisiinko perinteisen "tsup-tsup-tekniikan" rinnalla käyttää sammutustuuletusta yli- tai alipaineella? Myös perinteisiä letkuselvityksiä kevyempiä sammutusmenetelmiä voidaan hyödyntää laajoissa kohteissa, joissa selvitysmatkat ovat pitkiä (mm. sairaalat, kauppakeskukset). Uudet menetelmät voivat tuoda parannuksia kaupunkikohteiden palontorjuntaan, kun varsinainen palokohde saavutetaan nykyistä nopeammin. Haja-asutusalueilla ensimmäinen kohteeseen saapuva yksikkö voi olla yksikkö, jossa ei ole välineistöä eikä miehistöä perinteisten letkuselvitysten tekoon. Uusia täydentäviä sammutustekniikoita käydään kurssilla läpi ja harjoitellaan käytännössä harjoitusalueella eri palosimulaattoreissa. Kurssilta saa sähköistä materiaalia (luentoja ja videoita) oman osaamisen syventämiseen ja jota voi hyödyntää työpaikkakoulutuksessa luennoilla ja harjoituksissa.

Kohderyhmä
Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien, teollisuuslaitosten operatiivinen henkilöstö.

Osaamisvaatimukset
Pelastaja-/palomiestutkinto tai vastaavat tiedot. Savusukelluskelpoisuus ei kaikilla osanottajilla ole välttämätöntä, mutta oltava tiedot ja taidot huoneistopalon sammutustekniikasta sekä kyettävä käyttämään paineilmalaitetta.

Kurssin tavoitteet
Kurssin käytyään osallistuja

Ymmärtää:

  • Sammuttamisen nelikenttämallin idean
  • Täydentävien sammutusmenetelmien mahdollisuuden
  • "Savusukellus ei ole ainoa sisäsammutustekniikka”
  • Työturvallisuuden tärkeyden sammutusmenetelmiä käytettäessä
  • Selittää toimintaperiaatteet: sammutinleikkuri, UHPS, CAFS

Osaa:

  • Valita oikean käsisammuttimen ja käyttää sitä huoneistopalossa
  • Käyttää pistosuihkuputkea ja pistojauheputkea huonepalossa
  • Käyttää heittosammuttimia
  • Sammutustuuletuksen perusteet yli- ja alipaineella

Kurssin sisältö
Kurssi muodostuu sovelletuista harjoituksista, teorialuennoista sekä niihin liittyvistä käytännön demonstraatioista. Pääpaino kurssilla on harjoituksissa, joissa uusia sammutusmenetelmiä sovelletaan käytännössä.

Kurssin laajuus
Kurssin kesto on 3 pv/ 25 tuntia.

Opetusmenetelmät
Aktivoivat luennot sekä demonstraatiot ja harjoitukset harjoitusalueella.

Kurssin hinta
Kurssin hinta on 1594,00 € / osallistuja (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu). Hinta sisältää opetuksen, oppimateriaalin, Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä -julkaisun, tilat, harjoitusalueen harjoituskohteet, harjoituksissa tarvittavan kaluston sekä ohjelmaan merkityt lounaat ja kurssin päätöskahvit. Hinnoitteluun on sovellettu loppuvuodesta julkaistavaa Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (x/2021, 4§).

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Lisätiedot
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Ismo Huttu, ismo.huttu@pelastusopisto.fi tai 0295 453440

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Tämä ilmoittautuminen kerää henkilötietojasi täydennyskoulutuksen kurssien osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta."

Accessibility