20402 Tuhotyörikosten tutkintakurssi

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
20.08.2022 - 23.09.2022
09.05.2022 - 10.06.2022
20.08.2022 - 28.08.2022
-
05.09.2022 - 09.09.2022
-
12.09.2022 - 16.09.2022
-
19.09.2022 - 23.09.2022
-

Kurssin tarkoitus
Kurssi antaa valmiudet etsiä tapahtumapaikalla tuhotyörikokseen viittaavia todisteita sekä suorittaa tarvittavat tutkintatoimenpiteet niiden perusteella.

Kohderyhmä
Ensisijaisesti pelastuslaitosten palonsyyntutkintaryhmien henkilöt. Hakijoilla toivotaan olevan perustiedot palontutkinnasta.
Pelastusalan kiintiöstä valittavien (8 henk.) valinnan tekee Pelastusopisto. Hakijan on ilmoitettava perustelut tullakseen valituksi kurssille

Asiasisältö

 • palotutkinta
 • poliisin tutkintavelvollisuus
 • palorikosten tutkintataktiikka
 • palopaikan alkutoimet
 • paloruumis
 • pommiuhka, räjähdyspaikka, räjähteet
 • tulityöt syttymissyynä
 • tekninen tutkinta
 • suuronnettomuustutkinta
 • sähkö syttymissyynä
 • vakuutuspetokset
 • ajoneuvopalot
 • myrkky- ja kemialliset onnettomuudet
 • ympäristörikokset
 • palon kemia
 • palokoira

Toteutus

 • 1 päivä (8 h)  etäopintoja (ennakkotehtävä), joka tulee suorittaa ajanjaksolla 20. - 28.8.2022
 • lähiopetus, Polamk, Tampere
 • lähiopetus,  Pelastusopisto, Kuopio
 • lähiopetus, Polamk, Tampere

Lähiopintoja edeltävä ennakkotehtävä, luennot, käytännön harjoitukset. Vaadittavat suoritukset ja arviointi. Ennakkotehtävän hyväksytty suorittaminen ennen lähiopetuspäiviä. Läsnäolo lähiopetuspäivillä ja harjoituksiin osallistuminen.
Vaadittava kirjallisuus: Opetusmoniste: Palonsyyn selvittäminen 3. VTT palotekniikka Espoo, 59 sivua (lähetetään kurssilaisille)

Kustannukset
Osallistumismaksua ei ole. Muista mahdollisista kustannuksista vastaa osallistuja itse tai hänet lähettävä taho.

Majoitus
Poliisiammattikorkeakoulussa ja Pelastusopistolla on varattu majoitustilaa kurssilaisille (varmista majoituksesi).

Lisätiedot
Vanhempi opettaja Ismo Kärkkäinen, puh. 0295 453 466 (Pelastusopisto), Eija Heikkinen, puh. 0295 453 539 (Pelastusopisto), Kari Koppanen (Polamk), puh. 0295 483 365, Sirpa Reuter (Polamk), puh. 0295 483 502

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu alla olevan linkin kautta.

Accessibility