30841 Suurten evakuointien suunnittelu ja toimeenpano (P)

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sisäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
22.11.2022 - 23.11.2022
23.05.2022 - 30.09.2022

Kohderyhmä:
Evakuointien suunnitteluun ja toimeenpanoon osallistuvat viranomaiset.

Asiasisältö:
Tavoitteena on yhtenäistää evakuointien suunnitteluun ja toimeenpanoon osallistuvien viranomaisten toimintamalleja.

Kustannukset:
Kurssi, kurssimateriaali sekä majoitus ja ruokailut Pelastusopistolla ovat maksuttomia.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Alpo Nikula, SM, puh. 0295 488 427
Opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488

Accessibility