20104 Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan pedagoginen koulutus

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
12.01.2022 - 14.01.2022
15.10.2021 - 16.12.2021
15.02.2022 - 17.02.2022
15.10.2021 - 25.01.2022
23.03.2022 - 25.03.2022
15.10.2021 - 27.02.2022
07.09.2022 - 09.09.2022
15.10.2021 - 09.08.2022
19.09.2022 - 21.09.2022
15.10.2021 - 21.08.2022
28.11.2022 - 30.11.2022
15.10.2021 - 08.11.2022

Kurssin tarkoitus

Koulutuksen tarkoitus on parantaa osallistujan pedagogisia valmiuksia. Tämä koulutus ja sen jälkeen hyväksytysti suoritettu kurssikohtainen seminaari antaa määräaikaisen lisenssin toimia sopimushenkilöstön vastaavana kouluttajana.

Kohderyhmä
Pelastustoimen sopimushenkilöstön vastaavaksi kouluttajaksi hakeutuvat.

Alueellisiin koulutuksiin valitaan ensisijaisesti ko. alueelta tulevat, hakukelpoisuuden täyttävät hakijat. Koulutukseen valitaan 10 - 15 osallistujaa. Mikäli paikkoja jää vapaaksi, voidaan koulutukseen valita myös toisilta alueilta tulevia hakijoita. Tutustu tarkemmin Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän voimassa olevaan opetussuunnitelmaan.

Pääsykriteerit vastaavan kouluttajan pedagogiseen koulutukseen (ops 2022 )

Vastaavan kouluttajan pedagogiseen koulutukseen hakeutuvalla on oltava joko pelastustoimen alipäällystön virkaan riittävä muodollinen koulutus tai muu riittävä koulutus ja kokemus, jotka Pelastusopisto arvioi. Voidakseen toimia kursseilla kouluttajana voi vastaavalla kouluttajalla kurssikohtaisesti olla määriteltynä fyysisiä, psyykkisiä tai muita erityisvaatimuksia.

Kurssin tavoitteet
 Pedagogisen kouluttajakoulutuksen suoritettuaan vastaava kouluttaja osaa:

 • 1. Tiedollisella alueella
  • määritellä termit ammattitaiot ja oppiminen
  • määritellä konstruktivistis-realistisen oppimiskäsityksen- kertoa oppimistapahtuman suunnittelun ja toteutuksen vaiheet sekä perustella niiden merkityksen oppimiselle
  • kertoa harjoitusta seuraavan oppimiskeskustelun vaiheet sekä perustella sen merkityksen oppimiselle
 • 2. Taidollisella alueella
  • toteuttaa kurssilla opittua koulutusmallia kursseilla, joita tulee pitämään:
   • tehdä kohderyhmäanalyysin ja asettaa oppimistapahtumalle osaamisperustaiset oppimistavoitteet
   • valita koulutusaiheet sekä aiheisiin sopivat oppimismenetelmät ja -ympäristöt
   • tehdä koulutusjärjestelyt ja toteuttaa oppimistapahtuman
   • varmistaa osaamistavoitteiden saavuttamisen
   • ohjata "full-scale" harjoitusta seuraavan oppimiskeskustelun vakiotoimintamallin mukaisesti
   • analysoida toteuttamiaan oppimistapahtumia kustannusvaikuttavuuden ja oppimistavoitteiden näkökulmasta
 • 3. Asenteellisella alueella
  • toimia esimerkillisesti pelastusalan arvojen mukaisesti antaen koulutettaville ajantasainen ja tutkintokoulutuksen kanssa mahdollisimman hyvin linjassa oleva sisältöosaaminen. Pyrkimyksenä on varmistaa kentällä työskentelevän ammattihenkilöstön ja sopimushenkilöstön toimiminen mahdollisimman hyvin yhteistyössä samojen tavoitteiden sekä periaatteiden mukaisesti tiedollisella, taidollisella ja asenteellisella tasolla

Kursseille valitaan 15 osallistujaa (toteutuspaikasta riippuen), jotka osallistuvat alueella
järjestettäviin kolmeen kontaktipäivään. Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin
koulutukseen voidaan ottaa, Pelastusopisto valitsee kelpoisista hakijoista
opiskelijat, huomioiden lähettävän tahon mahdollisen puoltojärjestyksen.
Alueellisille kursseille valitaan ensisijaisesti ko. alueelta tulevat hakijat.
Myös muilta alueilta tulevat  hakijat voivat tulla valituksi koulutukseen,
mikäli paikkoja jää vapaaksi.

Kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 10 opiskelijaa.

Kurssin sisältö

 • sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä
 • osaamisperustaisen oppimistavoitteen asettaminen (luento)
 • oppimistapahtuman suunnittelu ja toteutus (luento)
 • harjoitusta seuraavan oppimiskeskustelun ohjaaminen (luento)
 • demonstraatio oppimiskeskustelusta
 • luennon ja harjoituksen suunnittelu
 • luento-opetusharjoittelujen pitäminen ja oppimiskeskustelut niistä
 • harjoituksien toteutus ja oppimiskeskustelut niistä
 • osaamisen arviointi, kirjallinen koe ja jatkuva arviointi

Kurssin laajuus
1 (op), joka vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opetusmenetelmät
Lähiopetus. Ennakkoon tutustuminen Koulumaalissa oleviin kurssimateriaaleihin (verkkokurssi).

Kurssin aika ja paikka
12.- 14.01.2022     Turku
15. - 17.02.2022    Oulu
23. - 25.03.2022   Seinäjoki
07. - 09.09.2022   Paikkakunta avoin
19. - 21.09.2022    Paikkakunta avoin
28. - 30.11.2022   Paikkakunta avoin

Kustannukset
Kurssien hinta on 465 €/osallistuja. Hinta sisältää opetuksen, opetusmateriaalin ja lounaan koulutuspäivinä. Maksu ei sisällä lähiopetuspäivien majoitusta tai päivällistä.
Hinta on alviton (koulutuspalvelu).

Lopullinen hinta varmistuu, kun SM:n asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista on vahvistettu.

Haku päättyy
16.12.2021 (ensimmäinen kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 22.12.2021 mennessä.

25.1.2022  (toinen kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 1.2.2022 mennessä.

27.2.2022  (kolmas kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 7.3.2022 mennessä.

9.8.2022  (neljäs kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 16.8.2022 mennessä.

21.8.2022  (viides kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 29.8.2022 mennessä.

8.11.2022  (kuudes kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 15.11.2022 mennessä.

Lisätietoja
Opetukseen liittyvät asiat
suunnittelija Kirmo Savolainen
kirmo.savolainen@pelastusopisto.fi
tai puh. 0295 453 471

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat:
opintosihteeri Sonja Lyytinen
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi
tai 0295 453 468

Koulutuksiin haetaan Webropol-lomakkeen kautta:

Accessibility