20104 Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan pedagoginen koulutus - MUUTOKSIA ALKUVUODEN KOULUTUKSIIN

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
23.03.2022 - 25.03.2022
15.10.2021 - 27.02.2022
11.04.2022 - 13.04.2022
15.10.2021 - 20.03.2022
30.05.2022 - 01.06.2022
15.10.2021 - 08.05.2022
07.09.2022 - 09.09.2022
15.10.2021 - 09.08.2022
19.09.2022 - 21.09.2022
15.10.2021 - 21.08.2022
28.11.2022 - 30.11.2022
15.10.2021 - 08.11.2022

Huom.

- Tammikuun koulutus (Turku) siirtyy huhtikuulle ja haku on avattu uudelleen.

- Helmikuun koulutus (Oulu) siirtyy toukokuulle ja haku on avattu uudelleen.

Aiemmin valitut ovat edelleen mukana, mikäli pääsevät vaihtoehtoisessa aikataulussa osallistumaan. Tällä hetkellä Turun kurssin lisähaussa tarjolla kolme paikkaa, mutta tilanne voi muuttua. Oulun kurssilla paikkoja 8.

Kurssin tarkoitus

Koulutuksen tarkoitus on parantaa osallistujan pedagogisia valmiuksia. Tämä koulutus ja sen jälkeen hyväksytysti suoritettu kurssikohtainen seminaari antaa määräaikaisen lisenssin toimia sopimushenkilöstön vastaavana kouluttajana.

Kohderyhmä
Pelastustoimen sopimushenkilöstön vastaavaksi kouluttajaksi hakeutuvat.

Alueellisiin koulutuksiin valitaan ensisijaisesti ko. alueelta tulevat, hakukelpoisuuden täyttävät hakijat. Koulutukseen valitaan 10 - 15 osallistujaa. Mikäli paikkoja jää vapaaksi, voidaan koulutukseen valita myös toisilta alueilta tulevia hakijoita. Tutustu tarkemmin Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän voimassa olevaan opetussuunnitelmaan.

Pääsykriteerit vastaavan kouluttajan pedagogiseen koulutukseen (ops 2022 )

Vastaavan kouluttajan pedagogiseen koulutukseen hakeutuvalla on oltava joko pelastustoimen alipäällystön virkaan riittävä muodollinen koulutus tai muu riittävä koulutus ja kokemus, jotka Pelastusopisto arvioi. Voidakseen toimia kursseilla kouluttajana voi vastaavalla kouluttajalla kurssikohtaisesti olla määriteltynä fyysisiä, psyykkisiä tai muita erityisvaatimuksia.

Kurssin tavoitteet
 Pedagogisen kouluttajakoulutuksen suoritettuaan vastaava kouluttaja osaa:

 • 1. Tiedollisella alueella
  • määritellä termit ammattitaidot ja oppiminen
  • määritellä konstruktivistis-realistisen oppimiskäsityksen- kertoa oppimistapahtuman suunnittelun ja toteutuksen vaiheet sekä perustella niiden merkityksen oppimiselle
  • kertoa harjoitusta seuraavan oppimiskeskustelun vaiheet sekä perustella sen merkityksen oppimiselle
 • 2. Taidollisella alueella
  • toteuttaa kurssilla opittua koulutusmallia kursseilla, joita tulee pitämään:
   • tehdä kohderyhmäanalyysin ja asettaa oppimistapahtumalle osaamisperustaiset oppimistavoitteet
   • valita koulutusaiheet sekä aiheisiin sopivat oppimismenetelmät ja -ympäristöt
   • tehdä koulutusjärjestelyt ja toteuttaa oppimistapahtuman
   • varmistaa osaamistavoitteiden saavuttamisen
   • ohjata "full-scale" harjoitusta seuraavan oppimiskeskustelun vakiotoimintamallin mukaisesti
   • analysoida toteuttamiaan oppimistapahtumia kustannusvaikuttavuuden ja oppimistavoitteiden näkökulmasta
 • 3. Asenteellisella alueella
  • toimia esimerkillisesti pelastusalan arvojen mukaisesti antaen koulutettaville ajantasainen ja tutkintokoulutuksen kanssa mahdollisimman hyvin linjassa oleva sisältöosaaminen. Pyrkimyksenä on varmistaa kentällä työskentelevän ammattihenkilöstön ja sopimushenkilöstön toimiminen mahdollisimman hyvin yhteistyössä samojen tavoitteiden sekä periaatteiden mukaisesti tiedollisella, taidollisella ja asenteellisella tasolla

Kursseille valitaan 15 osallistujaa (toteutuspaikasta riippuen), jotka osallistuvat alueella
järjestettäviin kolmeen kontaktipäivään. Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin
koulutukseen voidaan ottaa, Pelastusopisto valitsee kelpoisista hakijoista
opiskelijat, huomioiden lähettävän tahon mahdollisen puoltojärjestyksen.
Alueellisille kursseille valitaan ensisijaisesti ko. alueelta tulevat hakijat.
Myös muilta alueilta tulevat  hakijat voivat tulla valituksi koulutukseen,
mikäli paikkoja jää vapaaksi.

Kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 10 opiskelijaa.

Kurssin sisältö

 • sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä
 • osaamisperustaisen oppimistavoitteen asettaminen (luento)
 • oppimistapahtuman suunnittelu ja toteutus (luento)
 • harjoitusta seuraavan oppimiskeskustelun ohjaaminen (luento)
 • demonstraatio oppimiskeskustelusta
 • luennon ja harjoituksen suunnittelu
 • luento-opetusharjoittelujen pitäminen ja oppimiskeskustelut niistä
 • harjoituksien toteutus ja oppimiskeskustelut niistä
 • osaamisen arviointi, kirjallinen koe ja jatkuva arviointi

Kurssin laajuus
1 (op), joka vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opetusmenetelmät
Lähiopetus. Ennakkoon tutustuminen Koulumaalissa oleviin kurssimateriaaleihin (verkkokurssi).

Kurssin aika ja paikka
23.03 - 25.03.2022   Seinäjoki
11.04.- 13.04.2022     Turku - siirtynyt helmikuulta
30.05. - 01.06.2022    Oulu - siirtynyt helmikuulta

07. - 09.09.2022   Paikkakunta avoin
19. - 21.09.2022    Paikkakunta avoin
28. - 30.11.2022   Paikkakunta avoin

Kustannukset
Kurssien hinta on 465 €/osallistuja. Hinta sisältää opetuksen, opetusmateriaalin ja lounaan koulutuspäivinä. Maksu ei sisällä lähiopetuspäivien majoitusta tai päivällistä.
Hinta on alviton (koulutuspalvelu).

Kurssin hinta määräytyy Sisäministeriön asetuksen Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1292/2021, 1§) perusteella.

Hakuaikojen päättyminen
27.2.2022  (Seinäjoen kurssi 23.-25.3.2022)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 7.3.2022 mennessä.

20.3.2022 (Turun kurssi 11.-13.4.2022)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 25.3.2022 mennessä.

8.5.2022  (Oulun kurssi - 30.5.-1.6.2022)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 16.5.2022 mennessä.

9.8.2022  (kurssin ajankohta 7.-9.9.2022)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 16.8.2022 mennessä.

21.8.2022  (kurssin ajankohta 19.-21.9.2022)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 29.8.2022 mennessä.

8.11.2022  (kurssin ajankohta 28.-30.11.2022)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 15.11.2022 mennessä.

Lisätietoja
Opetukseen liittyvät asiat
suunnittelija Kirmo Savolainen
kirmo.savolainen@pelastusopisto.fi
tai puh. 0295 453 471

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat:
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi

Koulutuksiin haetaan Webropol-lomakkeen kautta:

Accessibility