30533 Samarbete vid störnings- och undantagsförhållanden

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
21.09.2022 - 22.09.2022
03.06.2022 - 14.09.2022

Målgrupp:
I kursen förväntas förutom kommunala tjänsteinnehavare och personer reserverade i kommunernas befolkningsskyddsorganisation även tjänstemän inom landskaps- och statsförvaltningen delta. Även samrådsdelegationens medlemmar, personal vid Ålands ledningscentral, medlemmarna i beredskapsarbetsgrupperna, andra representanter från samhällsviktiga företag och organisationer samt bergsskyddets och ämbetsverkets skyddsorganisation inbjuds till kursen. Även deltagare från det övriga landet välkomnas till kursen.

Kunskapskrav
Personer som har genomgått grundkursen i beredskap eller som innehar liknande information.

Kursens mål
Efter kursen ska deltagarna:
*ha en djupare kunskapsbas om beredskapsplanering och de faktorer som påverkar den
*kan genomföra och utveckla samarbetet mellan lokala och regionala aktörer och myndigheter
*ha en djupare kompetensnivå när det gällar att hantera störningssituationer och i amnen relaterade till undantagsförhållanden

Kursens innehåll
Kursen fördjupar och kompletterar informationen i grundkursen om beredskap. Det centrala innehållet är samarbete vid störningssituationer och undantagsförhållanden. Kursen innehåller en kort aktualitetsöversikt över beredskapsfrågor.
Samarbets- och beredskapsfrågorna granskas ur följande perspektiv:
*beredskapsplanering
*hot- och riskbedömning (kedjereaktioner och beroendefaktorer)
*nätverk av operatörer (ledningsansvar och samarbete)
*undantagsförhållandenas centrala inverkan på samhället

Kursens omfattning
Kursens studiepoängtal (sp) är 0,5 studiepoäng.

Utbildningsmetoder
I kursen ingår föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar.

Kostnader:
Kurs och kursmaterial är avgiftsfri.

Registrering
Registrering till kursen sker via medföljande länk. 

Övrig information
Pelastusopisto, studiesekreterare Mari Kiminki, puh. 0295 453 488

Accessibility