20110 PVAT-kurssin seminaari

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
13.09.2022 - 14.09.2022
01.11.2021 - 22.08.2022
Huom!

31.1. - 1.2.2022 järjestetään Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn kehittäminen Suomessa -hankkeen seminaari Tampereella. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada PVAT1 -kurssin vastaavan kouluttajan lisenssi. Lisätiedot hankkeen seminaarista löydät täältä »

Seminaarin tarkoitus

Tämä koulutus antaa kolmen vuoden lisenssin toimia sopimushenkilöstön Putoamisvaarallisella alueella työskentely -kurssin vastaavana kouluttajana.

Kohderyhmä

Kouluttajat, jotka aikovat kurssin vastaavaksi kouluttajaksi.

Ennen seminaaria

Osallistujan tulee varmistaa, että hänellä on pääsy alueelliselle Koulumaali -kurssille.

Valintaperusteet

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 osallistujaa, jotka valitaan kelpoisuusedellytykset ja alueellinen edustus huomioiden. Hakijalla tulee olla pelastusalan ammattitutkinto tai hänen tulee toimia päätoimisena turvallisuusalan kouluttajana. Lisäksi hakijalta edellytetään voimassa olevaa SM:n PVAT -ohjeen edellyttämää koulutusta ja osaamista kouluttajan tehtäviin.

Valinnassa etusijalla ovat vastaavan kouluttajan pedagogisen koulutuksen suorittaneet. Mikäli paikkoja jää vapaaksi, koulutukseen voidaan ottaa mukaan myös PVAT-kurssilla toimivia muita kouluttajia.

Mukaan tarvittava varustus ja välineistö

Koulumaali - oppimisympäristöön kirjautumista ja aineistoon tutustumista varten tarvitset mukaan tarkoitukseen sopivan päätelaitteen. Seminaariin sisältyviä harjoituksia varten tarvitset lisäksi mukaan omat suojavarusteet, sisältäen lantiovaljaat.

Seminaarin tavoitteet

Seminaarin jälkeen vastaava kouluttaja osaa

  • perustella kurssin merkityksen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmässä
  • organisoida kurssin omalla alueellaan
  • valita kurssilaiset kurssille
  • ohjata kouluttajia kurssin toteutuksessa
  • toteuttaa kurssin siten, että kurssilaiset täyttävät osaamisperustaiset oppimistavoitteet

 Seminaarin sisältö

  • pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä ja kurssin sijoittuminen järjestelmään
  • vastaavan kouluttajan tehtävät kurssin organisoimiseksi ja toteuttamiseksi
  • kurssin koulutusmateriaali
  • demonstraatiot
  • harjoitukset harjoitusalueella

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot, pienryhmätyöskentely, demonstraatio

Kustannukset

352 € / osallistuja (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu). Hinta sisältää opetuksen, oppimateriaalin, harjoittavan opetuksen ja lounaan koulutuspäivinä. Kurssin hinta määräytyy Sisäministeriön asetuksen Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1292/2021, 1§) perusteella.

Majoitus ei sisälly hintaan.

Majoitus

Jokainen osallistuja varaa majoituksensa itse. Pelastusopistolla on tarjolla rajoitetusti majoitusta kurssihotellissa johtuen opiskelija-asuntolan saneeraustöistä sekä tutkinto-opiskelijamäärien lisäyksestä. Majoitusta voi tiedustella opiskelijapalveluista p. 0295 453 492 / 0295 453 468

Lisätiedot

Toteutukseen ja sisältöön liittyvät asiat
Suunnittelija Ville Ala-Kokko, ville.ala-kokko@pelastusopisto.fi, 0295 453 478

Ilmoittautumiseen ja majoitukseen liittyvät asiat
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislomake SYKSY: 13. - 14.9.2022 »

Huom!

31.1. - 1.2.2022 järjestetään Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn kehittäminen Suomessa -hankkeen tilaisuus. Lisätiedot hankkeen seminaarista löydät täältä »

Accessibility